Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji Videolar
CHP “Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihi” kapsamında etkinlikler düzenledi
CHP “Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihi” kapsamında etkinlikler düzenledi
Çankaya Evleri gönüllülerinden LÖSEV’e anlamlı destek
Çankaya Evleri gönüllülerinden LÖSEV’e anlamlı destek
STK’LARDAN ÇAĞRI: “TRT kamusal yayın yapacak bir kurumsal yapıya kavuşturulmalı”
STK’LARDAN ÇAĞRI: “TRT kamusal yayın yapacak bir kurumsal yapıya kavuşturulmalı”
Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nden  Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş’e ödül
Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nden Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş’e ödül
Sahurda kahvaltı yapın, süt için!
Sahurda kahvaltı yapın, süt için!
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
12 Mart 2019 Salı - 09:49

Türkiye'de her 100 girişimciden yalnızca 7,5'i kadın

TÜRKİYE Bilişim Derneği (TBD) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ’’Dijital Dünya Kadınları Semineri’’ düzenlendi.

Türkiye de her 100 girişimciden yalnızca 7,5 i kadın

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA

TÜRKİYE Bilişim Derneği (TBD) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ’’Dijital Dünya Kadınları Semineri’’ düzenlendi.

’’KADINLARIMIZIN TOPLUMUN ŞEKİLLENMESİNDE VE EVRİLMESİNDE HERKESTEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ ROLLERİ VAR’’

9 Mart 2019 tarihinde TSE Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde dijital alanda girişimde bulunan kadınlarının başarı hikâyelerini paylaşmasının yanı sıra; dijital dönüşümle gelen yeni meslekler ve iş fırsatları, dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi, dijital dünyaya açılmada vazgeçilmez olan web sitesi kurma, blog sayfası açma, e-ticarete giriş konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Açılışta konuşan TBD Başkanı Rahmi Aktepe, şu ifadeleri kullandı: ’’Sözlerime Dünya Çalışma Örgütü’nün Mart 2018’de Dünya Kadınlar günü kapsamında yayımladığı bir araştırmadan söz ederek başlamak istiyorum: Rapor, işletme sahibi kadınlara bakıldığında, dünyada 2018 yılında işveren olan erkek sayısının kadınların dört katı olduğunu belirtiyor. Bu türden toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri aynı zamanda yönetim mevkilerinde de görülüyor. Yönetim kademelerine erişimde kadınlar işgücü piyasası engelleriyle karşı karşıya kalıyor. Rapor şu sözlerle bitiyor:

“Kadınların önündeki inatçı zorluklar ve engeller, toplumun sosyal gelişme ile birlikte ekonomik büyümeye giden yolları geliştirme imkânlarını azaltıyor. 2030 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlarımızı ve kız çocuklarımızı güçlü kılmak istiyorsak, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin kapatılması, en yüksek önceliğimiz olmalıdır,” Değerli katılımcılar, Kadınlarımızın toplumun şekillenmesinde ve evrilmesinde herkesten çok daha önemli rolleri var. Bundan dolayıdır ki; kadınları iyi eğitim almış ve girişimci olan ülkeler daha hızlı ve etkin bir biçimde gelişmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü raporunda bu konuya değinilirken, kadın ve erkeklerin istihdama katılım oranları arasındaki farkın gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında azalıyor olması, öte yandan yükselen ülkelerde ise artmaya devam etmesine dikkat çekiliyor. Bu noktada gelişmekte olan ülkelerde kadın nüfusun kayıt dışı çalışma oranının yüksekliğinden bahsediliyor.

’’2023 HEDEFLERİNİN TUTTURULABİLMESİ İÇİN KADIN İSTİHDAMININ ARTMASI ŞART’’

Kadın girişimcilerin önündeki en önemli engellerin bürokratik engeller, cesaret, sermaye, iş sahasının olmaması, kültürel baskılar-etkiler ve kapasite üstü taleplerle baş edememe olduğunu gösteriyor. İşyerinde görünmez cinsiyetçi engeller, bazı görev ve pozisyonların sadece erkeklere verilmesi, terfide yaşanan eşitsizlik, iş yaşamında ayrımcılığa dayalı sorunlar da kadınların iş gücü piyasasın dışına itilmesine neden oluyor. Kadın girişimciliğinde ekosistemin önemli bir parçası olan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin önemini de ortaya koyuyor. Ülkemiz özelinde rakamlara bakacak olursak; ülkemizde istihdam edilen kadınların yarıdan çoğu (% 56,6) ücretli veya yevmiyeli olarak çalışmaktadır.

OECD’nin raporuna göre Türkiye’deki 15-29 yaş arası kadınların yüzde 52’si ne okuyor ne de çalışıyor. TÜİK verilerine göre ise, 15+ iş gücüne dâhil olmayan kadınların % 58,7’si ev kadını, % 11,4’ü de öğrencilerden oluşmaktadır. Bu alanda OECD ülkeleri içinde Türkiye birinci oldu. Dünya kadın istihdam oranı % 49,1, OECD ülkeleri % 62,3 iken Türkiye’de % 33’ün biraz üstünde. Türkiye'de her 100 girişimciden yalnızca 7,5'i kadın. Aslında Türkiye’deki çalışma hayatında ‘kadının hiç yeri yok’ diyemeyiz ama hak ettiği yeri alamıyor. Kadınımızın hak ettiği yeri almasının önündeki en önemli engeli eğitimsizlik olarak görüyorum. Kadınların istihdam katılımını engelleyen ve sosyal dışlanmaya sebep olan genel eğitim ile mesleki eğitimin yetersizliğidir. Kadınların ekonomiye daha nitelikli görevlerle daha fazla katkı sağlaması ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyor. 2023 hedeflerinin tutturulabilmesi için kadın istihdamının artması şart. İçinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 dönemi ise bu konuda bir sıçrama yaratmak için çok uygun bir fırsatlar dönemi.

’’KADINLARI İYİ EĞİTİM ALMIŞ VE GİRİŞİMCİ ROLÜNDE OLAN ÜLKELER DAHA HIZLI GELİŞİYOR’’

Biz de TBD olarak neler yapabileceğimiz üzerinde çalışıyor ve çözümler arıyoruz. Kadınlarımızın azmi ve çalışkanlığına inanıyoruz. Şu bir gerçek ki kadın zirveyi hedeflerse onu kimse durduramaz. Bizler dijital dünyanın bundan sonraki yükselmesinde eninde sonunda kadın akıl gücünün çok çok etkili olacağına inanıyoruz. . Burada en önemli faktör, Ankara Şubemiz tarafından başlatılan ve devam ettirilen Bilişimle Girişimci Kadın projesinde saklıdır. Ve bu da, kadının kendi ayakları üzerinde durabileceği, dijital olanaklarla birçok beceri geliştirebileceği, hayatını kazanabileceği konusunda farkında, istekli ve kararlı olmasıdır. Kadınları iyi eğitim almış ve girişimci rolünde olan ülkeler daha hızlı gelişiyor. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dünya çapında karar vericilerin, siyasi aktörlerin, işverenlerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve toplumun kadın istihdamını artırmak için gerekli eylemlerin gerçekleşmesi ve sonuç vermesi yolunda harekete geçmesi gerekiyor.

’’TBD BAŞKANI AKTEPE, ULUSLARARASI İSTATİSTİKLERİ PAYLAŞTI’’

Dünya Ekonomik Forumu 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu 149 ülkedeki eğitim, sağlık, siyaset ve iş hayatını inceleyen Dünya Ekonomik Forumu, 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporunda cinsiyet eşitliğinin yüzde 62,8 oranında sağlandığı Türkiye, 149 ülke arasında 130’uncu sırada yer almıştır. 2017 raporunda Türkiye 131'inci sırada bulunmaktadır. Türkiye iş hayatına katılım ve fırsat eşitliği alanında 131'inci, eğitim alanında 106'ncı, sağlık alanında 67'inci, siyasete katılım alanında ise 113'üncü sırada yer almaktadır. Cinsiyet eşitliğinde İzlanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Nikaragua ve Ruanda ilk sıralarda yer alırken, listenin son dört basamağında ise Suriye, Irak, Pakistan ve Yemen bulunmaktadır. Batı Avrupa ortalama yüzde 75,8 ile cinsiyet eşitliğinin en yüksek olduğu bölge olurken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ise, yüzde 60,2 ile cinsiyet eşitliği konusunda en geriden gelen bölgeler olarak yer almıştır. Kadın ve erkek eşitliğinin yüzde 77,6 oranında sağlandığı Almanya ise 12'nci sıradan 14'üncü sıraya gerilemiştir.

Raporda kadınlar ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliği, geliştirilmesi gereken bir diğer sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Kadınların ücreti, erkeklerin ücretinin yüzde 59’u kadar ve hiçbir hamle yapılmadığı takdirde kadınlarla erkeklerin eşit ücrete sahip olmaları ancak 217 yıl sonra mümkün olacak. Üst düzey yöneticilerin oranına baktığımızda ise kadın oranının yüzde 15’te kaldığı görülüyor. Uzman mesleklerde ve teknik elemanlar arasında kadınların oranı ise yüzde 39. Rapora göre dünya çapında cinsiyet eşitliği alanında olumlu gelişmeler yavaşlıyor, hatta bazı alanlarda kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik artıyor. Cinsiyet Eşitliği Raporunda, sağlık ve eğitim alanlarında kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğin artış kaydettiğine, cinsiyetler arasındaki farkın sadece ekonomik fırsat eşitliği konusunda azaldığına, iş hayatına katılım konusunda dünyada kadınların oranının azaldığına dikkat çekilmektedir. Oysa mesleğin kadını erkeği yoktur ve bizim ülkemiz, kadınların öne çıkması konusunda 1923 ten beri birçok konuda dünyanın ilerisinde eşitlik ilkesi öngörmüştür. Küresel ekonominin ön sıralarında olmamız yine 1923’lerde ve hatta öncesindeki istiklal mücadelesinde olduğu gibi kadınlarımızın elindedir. Bunun için gerek mesleki alanda gerekse istihdam ihtiyacı olan kadınlarımızın dijital olanaklar konusunda yetiştirilerek, uluslararası ekonomi savaşında el ele bir arada olmak üzere, tüm karar noktalarını ve sivil toplum kuruluşlarını birlikte çalışmaya davet ediyorum.’’

 
Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nden “Ayaş çıkarması”
 
Sağlık Bakanı Koca: "Devlet kirasını ödemeyecek değildir"
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nden “Ayaş çıkarması”
AYAŞ Belediye Başkanı Burhan Demirbaş ile MHP Ayaş İlçe Başkanı Murat ...
Altındağ’da “Saç ve Güzellik Merkezi” hizmete açıldı
ALTINDAĞ Halk Eğitimi Merkezi’nde Altındağ Halk Eğitimi Merkezi Müdür ...
TBB Başkanı Feyzioğlu: “Artık kadına karşı şiddete yeter”
TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ...
 
Atlantis’ten “yıldızlar” geçti
Yılın en eğlenceli filmlerinden biri olan “Öldür Beni Sevgilim” oyuncuları ...
“Ankara’ya barışı ve huzuru getirecek isim Mansur Yavaş’tır”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Ankara Büyükşehir ...
Başkentlilerin buluşma noktası tarihe karışıyor
GEÇTİĞİMİZ yıl Temmuz- Ağustos döneminde döviz kurlarındaki artışın etkili ...
 
“DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” KUTLU OLSUN
Cinayetlerin, tacizlerin, tecavüzlerin, istismarların gölgesinde “Kadınlar Günü”...
Dünya Emekçi Kadınlar Günü mü yoksa tüketim günü mü?
TAKVİMLER 8 Mart 1857’yi gösterdiğinde, New York’ta tekstil işçisi kadınlar, ...
İhtiyaç sahibi ailelere elektrik tüketim desteği verilecek
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve ihtiyaç sahibi ailelere ...
 
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
AYHAN DEMİR
AYHAN DEMİR
Oruç ve Diyabet
SELEN YEDİER
SELEN YEDİER
Aspirin
YİĞİT CANDEMİR
YİĞİT CANDEMİR
Bir İnsanı Bilmek
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
Vizyona Giren Filmler
AHU TÜZÜN DEMİRDAMAR
AHU TÜZÜN DEMİRDAMAR
Hayatın Kanunu; Denge
FERDA HEKİMCİ
FERDA HEKİMCİ
Ulusal Süt Konseyinde Neden Hala Tüketicinin Adı Yok ?...
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri