Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji Videolar
“Medyada Göç ve Mülteciler Kapanış Konferansı” İstanbul’da gerçekleştirildi
“Medyada Göç ve Mülteciler Kapanış Konferansı” İstanbul’da gerçekleştirildi
“Sağlıktaki memnuniyeti yüzde 100’lere taşımak hedefimizdir, görevimizdir”
“Sağlıktaki memnuniyeti yüzde 100’lere taşımak hedefimizdir, görevimizdir”
ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarı 2000’i aşkın eserle Ankaralılara kapılarını açtı
ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarı 2000’i aşkın eserle Ankaralılara kapılarını açtı
“Okuma yazma bilmeyenler şeker fabrikalarında okuma yazma öğrendi”
“Okuma yazma bilmeyenler şeker fabrikalarında okuma yazma öğrendi”
THD’den Online Alışveriş Dolandırıcılarına Karşı Uyarılar
THD’den Online Alışveriş Dolandırıcılarına Karşı Uyarılar
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
13 Mart 2018 Salı - 09:32

Türk toplumu obezite tehdidi altında

M. UMUT KARAKÜLAH / ANKARA TÜRKİYE genelinde 5 bin obezite cerrahının yılda ortalama 10 bin kişiye mide küçültme ameliyatı yaptığını kaydeden Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Harun Karabacak, “Fast - food türü ayaküstü hızlı yenen sağlıks

Türk toplumu obezite tehdidi altında

M. UMUT KARAKÜLAH / ANKARA

 

TÜRKİYE genelinde 5 bin obezite cerrahının yılda ortalama 10 bin kişiye mide küçültme ameliyatı yaptığını kaydeden Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Harun Karabacak, “Fast - food türü ayaküstü hızlı yenen sağlıksız besinler ile karbonhidrattan ve rafine şeker bakımından zengin, bitkisel liflerden ise fakir olan aşırı yağlı beslenme şekli obeziteye sebep oluyor” dedi.

Karabacak, obezitenin Türk milletinin sağlığını giderek daha fazla tehdit etmeye başladığını belirterek, "Türkiye genelinde 5 bin obezite cerrahı her yıl ortalama 10 bin kişiye mide küçültme ameliyatı yapıyor." dedi. Eğitim ve ekonomik düzeyi düşük olan insanlarda obezitenin daha yaygın olduğuna dikkat çeken Karabacak, "Fast - food türü ayaküstü hızlı yenen sağlıksız besinlerle karbonhidrattan ve rafine şekerden zengin, bitkisel liflerden fakir, aşırı yağlı beslenme şekli obeziteye yol açan önemli faktörlerden birisidir. Ayrıca boş zamanlarımızı kolaylıkla dolduran ileri teknolojik araçların kullanımının yaygınlaşması obezitenin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Türkiye'de kadınlarda obezite görülme sıklığı % 44'ü, erkeklerde ise % 27'yi aştı." diye konuştu.

Halen Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Karabacak, obezite hastalığı ve mide küçültme ameliyatı ile ilgili Türkiye'deki genel durum hakkında sorularımızı cevapladı.

- Zafer Gazetesi: Kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız?

- Opr. Dr. Harun Karabacak: 1978 yılında Yozgat’ta doğdum. 2004 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2012 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan uzmanlığımı aldım. 2013 yılından beri Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. İlgi alanlarım bariatrik cerrahi dediğimiz obezite cerrahisi başta olmak üzere laparoskopik kalın bağırsak, mide, kasık fıtığı, göbek fıtığı olmak üzere genel itibariyla kapalı yapılan ameliyatlardır.

- Zafer Gazetesi: Obezite nedir kimlere obez diyoruz?

- Opr. Dr. Harun Karabacak: Halk arasında aşırı şişmanlık olarak bilinen obezite, "iyi beslenmiş" anlamındadır. Obezite bir diğer deyişle; sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal ve aşırı yağ birikmesi ya da diğer bir tanımlamayla gösterge olarak yetişkin kadınlarda vücut ağırlığının ortalama % 30'dan fazlasının yağ olması, erkeklerde de yağ oranının % 25'ten fazla olmasıdır. Daha bilimsel tanımı ise vücut kitle endeksi yani kilogram cinsinden ağırlığın metre cinsinden boyun karesine olan oranı ile ifade edilir. 30 - 39.9 kg/m² arasında olanlar obez yani şişman, 40 kg/m²'nin üzerinde olanlar morbid yani obez, 50 kg/m²'nin üzerinde olanlar da süper obez diye nitelendirilir.

- Zafer Gazetesi: Obezitenin artmasına yol açan sebepler nelerdir?

- Opr. Dr. Harun Karabacak: Obezite görülme sıklığındaki artışın sebepleri, artan teknoloji ile beraber özellikle ulaşım, üretim ve tarım alanlarında kolaylaşan yaşam biçimine bağlı fiziksel aktivitede azalma ve modern yaşamdaki beslenme alışkanlıklarındaki değişimdir. Fast - food türü ayaküstü hızlı yenen sağlıksız besinlerle karbonhidrattan ve rafine şekerden zengin, bitkisel liflerden fakir, aşırı yağlı beslenme şekli obeziteye yol açan önemli faktörlerden birisidir. Ayrıca boş zamanlarımızı kolaylıkla dolduran "cep telefonu, televizyon, bilgisayar, ev sineması vb." gibi ileri teknolojik araçların kullanımının yaygınlaşması obezitenin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Saglık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de kadınlarda obezite görülme sıklığı % 44'ü, erkeklerde ise % 27'yi aştı. Ortalama olarak her 5 kadından 2, her 3 erkekten de 1'i obezite hastalığı ile mücadele ediyor. Türkiye’de kadınlardaki obezite prevalansının dünya ortalamalarına göre yüksekliği şaşırtıcı değildir. Bu konuda yapılan çalışmalar, Türk kadınlarında fiziksel aktivite düşüklüğü, yüksek doğum sayısı, uzun laktasyon dönemleri, eşlik eden diyabet ve hipertansiyon, düşük gelir ve düşük eğitim düzeyinin obezite üzerinde önemli ölçüde etkili olduğunu göstermiştir. Obezitenin sebepleri genetik faktörler, çevresel faktörler ve diyabete bağlı faktörlerdir.

- Zafer Gazetesi: Obezitenin tedavisi nasıl yapılmakta?

- Opr. Dr. Harun Karabacak: Obezitenin birincil tedavisi korunmadır. Bu konuda halkın bilinçlendirilmesi cok önemlidir. Sağlıklı yaşam biçimi sağlanmalı ve desteklenmelidir. Obezite tedavisinde amaç, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Obezite tedavisi, hastanın kararlılığı ve etkin olarak katılımını gerektiren, tedavisi zorunlu, uzun ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Obezitenin etiyolojisinde pek çok faktörün etkili olması, bu hastalığın önlenmesi ve tedavisini son derece güç ve karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle obezite tedavisinde hekim, diyetisyen, psikolog, oluşan bir ekip gerekmektedir. Bizim ekibimizde bu şekilde oluşmaktadır. Obezite tedavisi ile hastanın yaşam şeklini değiştiriyoruz. Obezite tedavisinde kullanılan yöntemler 5 grup altında toplanmaktadır. Bu yöntemler; "1-Tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, 2-Egzersiz tedavisi, 3-Davranış değişikliği tedavisi, 4-Farmakolojik tedavi, 5-Cerrahi tedavi.

- Zafer Gazetesi: Obezite cerrahi tedavisine uygun hastalar kimler?

- Opr. Dr. Harun Karabacak: Bariyatrik cerrahi endikasyonları. Beden kitle indekçi 40 kg/m2 olması. Beden kitle indeksi 35 kg/m2 ve obezite ile ilişkili komorbiditelerin (tip 2 diyabet, OSAS, ciddi HT vb.) tıbbi tedavi ve yaşam bicimi değişiklikleri ile kontrol edilememesi. Cerrahi dışı yöntemleri daha önce uygulamış fakat başarısız olmak.

- Zafer Gazetesi: Bariatrik cerrahi ameliyatları için genel riskler neler?

- Opr. Dr. Harun Karabacak: Bariatrik cerrahi ameliyatları için genel risklerin ilkini kanama oluşturuyor. Kanama riski % 1'den az olağan görüldüğü için kan nakline ihtiyaç duyulmaz. Enfeksiyon; En yaygın türleri yara, idrar yolu ve akciğer enfeksiyonlarıdır. Emboli; Emboli riski ölümcül olabilir ve bu risk ameliyatdan sonra 3 hafta devam eder. Obezite cerrahisinden sonra bu risk % 1’den azdır. Bunlarla birlikte en önemli ve ciddi komplikasyondur; ani ölümlere neden olabilir. Emboli riskini en aza indirmek için kan sulandırıcıları ve emboli çorapları ya da emboli makineleri. Göğüs sorunları; Zatüre, aspirasyon ve akciğer sönmesi genel anestezi komplikasyonları olup bütün ameliyatlardan sonra görülebilme ihtimalleri vardır. Bu riskleri en aza indirmek için hasta eğer sigara kullanıyor ise sigarayı bırakmaya, ameliyat sonrasında erken yürüyüşlere başlamaya ve de nefes egzersisleri yapmaya teşvik edilir. Ölüm; Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) ameliyatında ölüm riski 1/1000 dür. Bu oran Gastric Band (Kelepçe)den yüksek Gastric Bypass (Mide Bypassı) ameliyatından düşüktür.

- Zafer Gazetesi: Yaptığınız bu mide küçültme ameliyatları sonucunda haşatını kaybeden insanlar oluyor mu?

- Opr. Dr. Harun Karabacak: Ortalama bin hastanın % 3'ünde, yüz hastanın da binde birinde ölümle sonuçlanan bir durum söz konusu. Çünkü basit ameliyat değil, riskli bir ameliyat. Ama ameliyat öncesini çok iyi değerlendirmek lazım. Ameliyat öncesi bir hazırlık süreci var. Bu bir hafta sürüyor. Hastaya bütün tetkikler yapılıyor. Hastalar ameliyat sonrası beslenme alışkanlığını değiştirmediği ve hayatına sporu sokmadığı sürece çok başarılı bir kilo vermeyi bekleyemeyiz. Çoğu hastada 'Benim midemin çoğu alınmadı ve bırakıldı. Midem genişledi mi?' diye endişeler var. Biz genel itibarıyla tüm hastaların midesinin % 75-80 bölümünü alıyoruz. Tüm hastalarda yaklaşık aynı miktarda mide kalıyor. Hasta diyetine dikkat etmezse, sıvı, katı ayrımına uymayacak olursa, uzun vadede midesinde genişleme olabilir.  Çünkü mide esnek bir organ. Zorladığımız zaman balon gibi şişebilir. Hastanın mutlaka diyetini gözden geçirmemiz lazım. Spor da yapıyorsa, bir endoskopla midenin büyüyüp büyümediğine bakarız.

- Zafer Gazetesi: Ameliyatlarınızda hangi kriterlere göre yapıyorsunuz?

- Opr. Dr. Harun Karabacak: Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Obezite Derneği'nin belirlediği kriterler etrafında biz bu ameliyatları yapabiliyoruz. Yaş aralığımız 18 - 65.  Ameliyathanedeki masalarımız ortalama 180 kiloyu kaldırabiliyor. 180 - 190'a kadar ameliyat yaptık ama onun üzerindekilere mutlaka mide balonu dediğimiz bir uygulamayı standart kiloya indirmemiz gerekiyor. 220 kiloluk bir hasta geldi. Onun ameliyatı çok riskli idi. Risk azaltmak için mutlaka bir mide balonu uyguluyoruz. Mide balonu ile 30 - 40 kilo verdikten ve ideal kiloya geldikten sonra asıl cerrahiyi yapıyoruz. Bu tür ameliyatlarda yaş önemli bir faktör. Onun dışında ek hastalığı var mı yok mu ona bakarız. Risk oluşturan ek hastalıkları varsa eğer ameliyat yapmıyoruz. Fazla kilonun en fazla % 80'i verilebiliyor bu ameliyatla. Yani 180 kiloluk bir hasta 100 kiloya düşebiliyor. Hasta ameliyat olduktan sonra ilk iki yıl kilo vermeye devam ediyor, sonra kilo verme duruyor.

- Zafer Gazetesi: Kadınlar ameliyat olduktan ne zaman sonra hamile kalabiliyor?

- Opr. Dr. Harun Karabacak: Kadınların ameliyat olduktan sonra ne zaman hamile kalabileceği sorusuna şu cevabı verebilirim: Biz iki yıldan sonra hamilelik öneriyoruz. Çünkü bu hastalarda kilo verme durmadığı ve mineral eksikliği olacağı için çocukta her hangi bir sıkıntı olmaması açısından iki yıldan sonra gebelik öneriyoruz. İlk iki yıl hamilelik yasak. Sarkma olayı ile ilgili olarak gerdirme ameliyatını da iki yıldan sonra öneriyoruz. Kilo verme durduktan sonra yani.

 
“Midyeci Ahmet” Ankara’da
 
“Ankara'da Şeker Zirvesi” düzenlendi
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
“Midyeci Ahmet” Ankara’da
ÖZGÜR ALTIN / ANKARA KÜÇÜK bir tezgahla başlayan ve İstanbul’un ...
İş kadınlarından 8 Mart’a özel resepsiyon
ÖZGÜR ALTIN/ANKARA 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında ...
ASO'DAN KADINLAR GÜNÜ’NDE “KADIN” TEMALI SERGİ
BEGÜM ARSLAN / ANKARA ANKARA Sanayi Odası (ASO), 8 Mart Dünya Kadınlar ...
 
Şiddetsiz Toplum Derneği‘nden Kadınlar Gününde Çoklu Konferans
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA ŞİDDETSİZ yaşamak ve yaşatmak için elini ...
“Türkiye'nin çıkışı olacak tek adres İyi Parti'dir”
BEGÜM ARSLAN / ANKARA ALİ HELVACI / ANKARA SİYASETİN ittifak ...
Tüketici Hakları Derneği'nden kadınlara yönelik eşitsizliğe tepki
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA TÜKETİCİ Hakları Derneği, 8 Mart Dünya ...
 
Eczacılar Mobil Öğrenim ile daha iyi hizmet verecek
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA TÜRK Eczacılar Birliği ve köklü ilaç ...
“Şeker Fabrikaları halkın malıdır, ‘yerli ve millidir’, satılamaz!”
M. UMUT KARAKÜLAH / ANKARA SON günlerde kamuoyunda yoğun tartışmalara ...
Microsoft Ankara Zirvesi'nde Dijital ve Teknolojik Gelişmeler Konuşuldu
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA “KAMUDA Güvenilir Teknoloji İş Ortağı" misyonuyla ...
 
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
M. TURHAN İMAMOĞLU
M. TURHAN İMAMOĞLU
3 Lise Öğrencisinden Paylaşım Rekorları Kıran ATATÜRK Yazısı... (2)
LEVENT KIZILAY
LEVENT KIZILAY
Kira Beyannamesinde Son Hafta
DENİZ TALİPOĞLU
DENİZ TALİPOĞLU
Merhaba
LEYLA ŞAHİN
LEYLA ŞAHİN
Nane Deyip Geçmeyin
SELVER AKAR
SELVER AKAR
Cordon Bleu ve Mozaik Pasta Tarifleri
FERDA HEKİMCİ
FERDA HEKİMCİ
Tüketici Hakları Günü ve Türkiye (1)
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri