Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji Videolar
Paralı poşet uygulamasında kaybeden tüketici
Paralı poşet uygulamasında kaybeden tüketici
Yüzyılın Casusu “Çiçero” ANKAmall'de görücüye çıktı
Yüzyılın Casusu “Çiçero” ANKAmall'de görücüye çıktı
Mustafa Koç kabri başında anıldı
Mustafa Koç kabri başında anıldı
Sünneti ilk 1 yılda yaptırın
Sünneti ilk 1 yılda yaptırın
Mezgit fiyatı yarıya düştü, talep patladı
Mezgit fiyatı yarıya düştü, talep patladı
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
14 Şubat 2018 Çarşamba - 09:45

Siber saldırılarla mücadelede “yerli ve milli yazılım” vurgusu

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA   TÜRKİYE Bilişim Derneği (TBD), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde 2018 Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'ni gerçekleştirdi.

Siber saldırılarla mücadelede “yerli ve milli yazılım” vurgusu

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA

 

TÜRKİYE Bilişim Derneği (TBD), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde 2018 Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'ni gerçekleştirdi. “2016-2019 Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı” esas alınarak yapılan zirvede amaç, Siber Güvenlik Ekosistemi'nin geliştirmek ve bu anlamda farkındalığı arttırmak olarak belirlendi.

"BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜLKE EKONOMİLERİNİ ETKİLİYOR"

Kamu ve Reel sektörden alanın tüm paydaşlarının bir araya geldiği zirvede konuşan TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bundan 46 yıl önce kuruldu. Bugün kendilerini büyük bir saygı ve şükran duygusuyla andığımız kurucularımız, daha o günlerde farkına varmışlardı; bilişim teknolojileri tüm dünyada üretim şekillerini, yaşama biçimini, toplumsal gelişmeleri, ülke ekonomilerini etkileyecekti. Bu nedenle TBD, Türkiye’nin bu teknolojiye ayak uyduracak biçimde gelişmesini sağlamak, bu uğurda ülke insanını bilinçlendirmek amacıyla yola çıktı. STK’lar olarak, sadece eleştiren değil devletin yetişemediği yerlerde inisiyatif alarak karar vericilere iletmek üzere çözüm önerileri üretebilmeli ve projeler geliştirebilmeliyiz. TBD olarak STK’ların sorun çözdükçe güçleneceğine, güçlendikçe de sorunları daha kolay çözebileceğine inanıyoruz.

"SİBER GÜVENLİK TOPLUMUN TÜM KATMANLARINI İLGİLENDİRİYOR"

Son yıllarda devlet destekli saldırıların özellikle siber casusluk ve siber sabotajlara yöneldiği, kritik altyapıların her zamankinden daha çok siber tehditlerin odağında yer aldığı biliniyor. Diğer taraftan bireylere yönelik düşmanlık, korkutma, tehdit, sindirme, taciz amaçlı yazılı veya görsel iletilerin kasıtlı ve düzenli bir şekilde gönderilmesi ile gerçekleştirilen Siber zorbalığın da özellikle çocukları ve gençleri hedef aldığı görülmektedir. Siber güvenlik toplumun tüm katmanlarını ilgilendiren bir konudur. Bütüncül bir yaklaşım ile çözüm oluşturulması sağlıklı sonuçlara ulaşmasını sağlar. Bu amaçla da tüm paydaşların yer aldığı bir ekosistemin oluşturulması ve bu ekosistemin geliştirilmesi ülkemize önemli kazanımlar sağlayacaktır. TBD olarak sürdürülebilir bir siber güvenliğin ulusal seviyede gerçekleştirilebilmesi için gerek kurumsal gerekse bireysel düzeyde siber güvenlik farkındalığının artırılması gerektiğine inanıyoruz. Kamuda, özel sektörde, kritik altyapılarda ve bireylerde farkındalık seviyesinin arttırılması sonucu da yeterli bilinç ve bilgi seviyesine ulaşılarak siber tehditlerle mücadelenin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Tabi ki burada en önemli hususlardan biri de yeterli miktarda yerli siber güvenlik ürün, sistem, hizmet ve çözümlerinin özgün olarak geliştirilebilmesi ve bu çözümlerin hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde yaygın olarak kullanılmasıdır. Yerli siber güvenlik ürün, sistem, çözüm ve hizmetlerinin milli kabiliyetler ile özgün olarak geliştirilmesi, yerli ve özgün çözümlerin kritik altyapılarda kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ulusal seviyede siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. En önemlisi de Ulusal Güvenliğimizin bir teminatı olacaktır."

"SİBER GÜVENLİK EKOSİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Siber güvenlik çözümlerinin ulusal güvenliğimizin teminatı olduğunun altını çizerek sözlerine devam eden Aktepe; "Bildiğiniz üzere ülkemizin bekası amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de “Zeytin Dalı Harekâtı” gerçekleştiriliyor. Artık günümüzde askeri alanda kullanılan savunma sistemlerinin tamamı, bilişim teknolojileri tabanlı ve yazılım kontrolünde çalışan akıllı sistemlerden oluşmaktadır. Bu harekâtta da kullanılan komuta-kontrol sistemleri, silah ve sensörler ile askeri haberleşme sistemleri akıllı sistemler ve doğal olarak da siber saldırılar için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle başta askeri sistemler olmak üzere siber güvenlik teknolojileri alanında yerli ve milli çözümler üretebilmenin ülkemizin bekası, ulusal güvenliğimizin teminatı ve dışa bağımlılığın asgari seviyeye indirilmesi açısından yaşamsal öneme sahip bir konu olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu konuya devlet olarak sektör olarak odaklanmalıyız ve siber güvenlik alanında iyi bir kullanıcı konumundan bir an önce teknoloji üretir ve teknolojiye yön verir bir konuma geçmeliyiz. Türkiye Bilişim Derneği olarak bu amaçlara ulaşabilmek için Siber Güvenlik Ekosisteminin güçlendirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Ayrıca, “Siber Güvenlik Ekosistemi”nin geliştirilmesi ve güçlendirilebilmesine yönelik yasal çerçevenin bir an önce oluşturulması ve yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz.

"NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI İÇİN ULUSAL BİR PROGRAM OLUŞTURULMALI"

Türkiye Bilişim Derneği olarak “Siber Güvenlik Ekosistemi”nin geliştirilmesi amacıyla öncelikle “Ekosistemin Yeniden Yapılandırılması” gerektiğini değerlendiriyoruz. Söz konusu ekosistem içerisinde; başta ekosistemi yöneten politika ve stratejilerini belirleyen icra yeteneğine sahip bir makam olmak üzere müşteriler, tedarikçiler, teknoloji, ürün ve hizmet geliştiriciler, standardizasyon ve sertifikasyon kuruluşları, akreditasyon ve eğitim kurumları, üniversiteler ve STK’lar olmak üzere tüm paydaşlar yer almalıdır. Söz konusu paydaşların rolleri açıkça tanımlanmalı ve yasal çerçeve oluşturulmalıdır. İkinci olarak ise “Siber Güvenlik Kurulunun Etkinleştirilmesi” gerekmektedir. Kurul altında kamu, özel sektör, STK ve üniversitelerden uzman kişilerin görevlendirileceği teknik çalışma grupları ile izleme komitelerinin oluşturulmasına acil ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Ayrıca paydaşlar arasında ortak akıl oluşturulmasına yönelik “Sivil İnisiyatifler” oluşturulmasının önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyoruz. Üçüncü olarak ise “Yerli Sektörün Güçlendirilmesi” gerektiğine inanıyoruz.  Yerli siber güvenlik ürün, sistem, çözüm ve hizmetlerinin milli kabiliyetler ile özgün olarak geliştirilmesi, yerli ve özgün çözümlerin kritik altyapılarda kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ulusal seviyede siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Siber Güvenlik alanında milli kabiliyetler ile hangi teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu ve ihtiyaçların önceliklendirildiği “Ulusal Siber Güvenlik Teknoloji Yol Harita” sının oluşturulması ve sektör ile paylaşılması kaynak israfının engellenmesine, hem sektörün hem de ulusal seviyede siber güvenliğin sürdürülebilirliğine önemli kazanımlar sağlayacaktır. Ulusal kapasitenin arttırılmasına,  yenilikçi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesine yönelik kamusal ve Sektörel SOME’ler başta olmak üzere bilişim ve siber güvenlik sektörleri tarafından ihtiyaç duyulan “Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi” için ulusal bir programın acilen oluşturulması gerektiğini değerlendiriyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

"SİBER SALDIRILARA KARŞI YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLERİ KULLANMALIYIZ"

Zirveye ev sahibi olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan şu ifadeleri kullandı: “Zirve sonunda aktörlerden her birinin rolünü ve yapması gerekenleri müzakere edeceğiz. Bilgi ve İletişim Teknolojileri ekonomik ve sosyal hayatta son derece önemli değişiklikler yaratıyor. Elektronik ortamda sunulan ve her geçen gün artan hizmetler hayatımızı kolaylaştırdığı gibi, yaşam düzeyimizi ve hayat kalitemizi de arttırmakta.  Sosyal medyadan sanal gerçekliğe kadar Bilgi ve İletişim Teknolojileri vazgeçilmez bir unsur oldu. Her geçen gün daha yoğun ve karmaşık saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. Siber güvenlik milli güvenlikle eşdeğerdir. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) olarak siber güvenlikte ulusal koordinasyonu sağlamak için çalışıyoruz. Siber tehditler olmaya devam ediyor ve bizde mücadelemize 7-24 devam edeceğiz. Ülkemize yönelik siber saldırılar kritik sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşları hedef alıyor. 99 bin 600 saldırıya uğradık. Siber saldırılar 11 kat arttı. Yerli ve milli çözümleri kullanmalıyız ve kendi kendine yeten bir ülke olmalıyız. Milyon dolarlık yazılımları bizim maaşlı mühendislerimiz üretiyor. Siber güvenlikte ülkemizi güçlü hale getirmeliyiz. Bu milli bir mesele. Siber ortamı bir zincir gibi hayal edersek, bileşenlerin her biri zincirin parçasıdır. Bizler, bu halkayı oluşturan parçalarız. Unutmayın, siber güvenlik de zincirin en zayıf halkasının gücü kadardır. Bu halkayı, hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu 2023 hedefleri doğrultusunda çok çalışarak en güçlü hale getirmeliyiz. Bu noktada TBD’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“YAKIN ZAMANDA DEVLET KURUMLARI ARASINDA KAĞIDI ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapma niyetinde olduklarını belirten UDHB Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey konuşmasında şunlardan bahsetti: “Siber Güvenlik gibi güncel bir konuyu gündeme getirdikleri için TBD’ye teşekkür ediyorum. Yakın bir zamanda devlet kurumları arasında kağıdı ortadan kaldıracağız. E-Devlet’i de 31 Aralık’ta tamamlayacağız ve tüm kamu kurumlarını aktaracağız. Kamu kurumlarının 73 tanesini şu ana kadar bağladık. Kamuya ait bilişim altyapısına ait yazılımlarda bilgi sızmasını kontrol ve test ediyoruz. Bu testleri bizle koordineli olarak tüm kurumlar kendileri yapıyor. Başbakanlık ile görüşüyoruz. Siber güvenlik konusunda hukuki süreçler gerekiyorsa, TBMM’den hızlıca çıkarıyoruz. Siber Güvenlik tatbikatlarında kurumların eksikleri varsa kurumla paylaşıp çözümler üretiyoruz. Siber güvenlikte en büyük sıkıntı yazılımlarının yüzde 90’nının yabancı kökenli olması. Biz yerli yazılımları destekliyoruz ve yaygınlaştırılması için çabalıyoruz.”

"SİBER GÜVENLİK KONULARINDA FARKINDALIK SAĞLIYORUZ"

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Sağıroğlu açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularında farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması için mücadele ediyoruz. Siber güvenlikte tehditlere baktığımızda milli ve yerli çözümler geliştirmeliyiz. Belirlediğimiz politikaları da hayata geçirmeliyiz. ” 

“SİBER GÜĞVENLİKTE PAYDAŞLARLA ORTAKLAŞA ÇALIŞMALAR YAPMAYA HAZIRIZ”

Zirve’de Huawei’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği faaliyetlerden bahsederek başlayan Huwaei Halkla İlişkiler Direktörü Yusuf Temizel: “Gelecek için 4 milyar internet kullanıcısı olacağını tahmin ediyoruz. İnternet kullanımında koruyucu önlemler geriden takip ediyor. Biz de siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Siber güvenlik yaklaşımı günümüzde ticari kaygı olmadan gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizden gelen ihtiyaçları karşılamak için siber güvenlik bizin ayrılmaz bir parçamız. Bizim DNA’mızdır. Huwaei içerisinde siber güvenlikle ilgili olarak kendi çalışanlarımızı sınava tabi tutuyoruz.  Paydaşlar ile ortak çalışmalar yapmaya hazırız." dedi.

 
İYİ Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı’na yeniden “Fazıl Köremezli” seçildi
 
Yasa dışı avlananlara 334 bin TL idari para cezası
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
İYİ Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı’na yeniden “Fazıl Köremezli” seçildi
ALİ HELVACI / ANKARA İYİ Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı’nın ...
Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde
M. UMUT KARAKÜLAH / ANKARA ANKARA Gazeteciler ve Yazarlar Derneği ...
“Kültürel Objektiften Bakanlar” sergilendi
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA AKTİFFELSEFE'NİN 1991’den bu yana 23 kez ...
 
Siber güvenliğe dair her şey bu zirvede
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA SİBER Güvenlik Ekosistemi'nin Geliştirilmesi ...
İyi Parti'de “Siyasi Parti Kongre Süreci Semineri” düzenlendi
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, 10 ...
2018 “Enerji Yılı” olacak
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA 2018, Türkiye’nin ‘yerli enerji’yi konuşacağı bir ...
 
Üniversiteler, mezunlarının başarıları ile markalaşır
M. UMUT KARAKÜLAH / ANKARA ZAFER Gazetesi olarak bir süre önce başlattığımız ...
Sinemanın asi çocuğu “James Dean” 87 yaşında
ERTUĞRUL GAZİ SÜRENKÖK / ANKARA BUGÜN erken ölümü ile hayranlarını ...
TRT TSM Personel Korosu sanatseverleri büyüledi
M. UMUT KARAKÜLAH / ANKARA SANATIN her dalına ve sanatçıya verdiği ...
 
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
CENGİZ ÖZER
CENGİZ ÖZER
Tank Palet Fabrikası’nın Satılması!
MUSTAFA AYDEMİR
MUSTAFA AYDEMİR
Sivas’tan Doğan Bir Yıldız; Kadri Şarman (5)
DENİZ TALİPOĞLU
DENİZ TALİPOĞLU
Cesaretin Bedeli
MÜJDE HAYAT
MÜJDE HAYAT
Festival Haftası
LEYLA ŞAHİN
LEYLA ŞAHİN
Güzel Bacakların En Büyük Düşmanı Varis
ZEYNEB NAHÇIVANLI
ZEYNEB NAHÇIVANLI
29’ncu Yılında Kanlı 20 Ocak Katliamı
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri