Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji Videolar
Endodonti Uzmanı Dr. Burcu Kocatüfek Özyılmaz : “DentGroup Ankara’da ‘Dişe Dokunur’ tedaviler uyguluyoruz”
Endodonti Uzmanı Dr. Burcu Kocatüfek Özyılmaz : “DentGroup Ankara’da ‘Dişe Dokunur’ tedaviler uyguluyoruz”
3. Ankara Kobiler ve Bilişim Kongresi 19 Eylül’de BTK’da düzenlenecek
3. Ankara Kobiler ve Bilişim Kongresi 19 Eylül’de BTK’da düzenlenecek
Büro Emekçileri Sendikası: “Aylık 100-150 TL’ye tekabül eden zamların kabul edilmesi mümkün değildir”
Büro Emekçileri Sendikası: “Aylık 100-150 TL’ye tekabül eden zamların kabul edilmesi mümkün değildir”
SPD Başkanı Dursun Yıldız: “Türkiye bölgede yenilikçi bir hidrodiplomasi başlatmaya çalışıyor”
SPD Başkanı Dursun Yıldız: “Türkiye bölgede yenilikçi bir hidrodiplomasi başlatmaya çalışıyor”
Ahmet Özal: “Rahmetli babamın aleyhine çok köşe yazısı yazılırdı ama hiç kimse hapise atılmamıştı”
Ahmet Özal: “Rahmetli babamın aleyhine çok köşe yazısı yazılırdı ama hiç kimse hapise atılmamıştı”
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
12 Haziran 2019 Çarşamba - 10:20

SES’ten “güvencesiz çalışma ve mülakat” tepkisi

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda sosyal hizmet çalışanları için görevde yükselme ve unvan değişikliğinde uygulanan mülakatların kaldırılmasını talep ederek bir basın açıklaması düzenledi. 

SES’ten “güvencesiz çalışma ve mülakat” tepkisi

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda sosyal hizmet çalışanları için görevde yükselme ve unvan değişikliğinde uygulanan mülakatların kaldırılmasını talep ederek bir basın açıklaması düzenledi. 
“YÖNETİCİLİK YAPACAKLAR İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK VE LİYAKAT İLE ALANDAKİ DENEYİMLERİ SON DERECE KRİTİK VE ÖNEMLİDİR”
Güvencesiz çalışma koşulları ve sosyal hizmetler alanında kadrolaşma iddialarının da gündeme geldiği basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı iken Bakanlıkların birleşmesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlanan Sosyal Hizmet Çalışanlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği mülakatları 10 Haziran, yani dün itibari ile başladı, 4 Temmuza kadar devam edecek. Mülakatların başlaması vesilesi ile Bakanlığın görevde yükselme konusundaki politikalarını, bu politikaların sonuçlarını ve uyarılarımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. 
Sosyal hizmetler alanı insanla ilgilenen, korunmaya, bakıma veya yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve diğer kişilere hizmet sunan; yani doğrudan insan hayatına ve olanaklarına etki eden bir hizmet alanıdır. Bu nedenle hem çalışanlar hem de her kademede yöneticilik yapacaklar için mesleki yeterlilik ve liyakat ile alandaki deneyimleri son derece kritik ve önemlidir. Ancak ne yazık ki, Bakanlığın kuruluşundan bu yana sürdürülen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği politikaları, bu öneme ve hassasiyete uygun yürütülmemiştir, yürütülmemektedir. 
“SES, LİYAKATSİZ KADROLAŞMAYA İDDİASIYLA TEPKİ GÖSTERDİ”
Aile Bakanlığında da personel politikaları uzun süredir liyakat, deneyim, mesleki yeterlilik kriterlerinden uzaklaştırılmış, bunun yerine iktidara ve iktidara yakın sendikalara üyelikler kriter haline getirilmiştir. Aile Bakanlığı 2011 yılında kurulmuş, ilk görevde yükselme sınavı ise Bakanlığın kurulmasından tam 5 yıl sonra, 2016 yılında yapılmıştır. Bu süre içerisinde Bakanlık dönüşümü nedeniyle ihtiyaç duyulan idari pozisyonlara başka kurumlardan, nakil yolu ile görevlendirmeler yapılmıştır. Kurumun idari yönetimleri kadro yaratma amacı ile kurumun özel çalışma konularına ve kurum işleyişine yabancı, mesleki ve alan deneyimi olmayan kişilere bırakılmıştır. 
Bu durum ise hem bu alanda çalışanlara hem de Bakanlık hizmetlerine olumsuz olarak yansımıştır, yansımaktadır. Bu biçimdeki bir kadrolaşma ile gelenlerle ise hizmetlere ilişkin yanlış kararlar verilmekte,  kişilere ve vakalara yönelik yanlış-yetersiz müdahaleler yapılmakta; çeşitli kademedeki siyasilerden gelen taleplere karşı konulmamaktadır. Özellikle sosyal ekonomik destek ve diğer yardım kalemleri için kurum çalışanlarına ve yöneticilere çok sık talep – rica geldiği bilinmektedir. Bu durum ise yöneticiler ve çalışanlar arasındaki gerilimi daha da artırmakta, mesleki bakış ve öncelikler ortaklaşamamakta, çalışanların mesleki çalışmalarına dahi müdahale edilmekte, istenilenin yapılması için ise baskı yöntemleri devreye sokulmaktadır. 
“PROBLEMLİ OLAN MÜLAKAT UYGULAMASI DAHA DA YAYGINLAŞTIRILMIŞTIR”
Kurum içinde gerçekleşen görevde yükselme ve unvan değişikliğinde de liyakat ve objektif kriterler ortadan kaldırılmıştır. Siyasal yakınlık kriterlerine göre görevlendirme yapılmasının en bilindik yöntemi mülakat uygulamasıdır. Tüm kamu kurumlarında her tür işe giriş ve sonrası süreçlerde yaygınlaştırılan mülakat uygulaması, ne yazık ki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanları için de yakıcı bir sorun iken mevcut problemli olan mülakat uygulaması daha da yaygınlaştırılmıştır. Bakanlığın Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 2017 yılında yapılan değişiklikle Görevde yükselme sınavında yalnızca “döner sermaye merkez müdürü, kuruluş müdürü, müdür ve şube müdürü kadrolarına” yazılı ve sözlü sınav varken tüm kadrolar için “yazılı ve sözlü sınav” şartı düzenlenmiştir; Unvan değişikliğinde ise yalnızca yazılı sınav şartı var iken “hem yazılı hem sözlü sınav” şartı getirilmiştir. Üstelik sözlü sınavla ilgili bir kayıt tutulamayacağı düzenlenmiştir. Sınavla ilgili kayıt tutulmaması, mülakatın hukuksal denetime tabi olmasının önüne geçmek anlamına gelmektedir. 
Bu durumda ise yazılı sınavda yüksek puan alanların sırf başka gerekçelerle elenmeleri için mülakatta düşük puan verilmesine keyfiyet sağlanmaktadır. Kayıt olmaması, itiraz ve dava ile hak arama yolunu da kapatmaya yöneliktir. Yönetmelik böyle düzenlenmiş olsa da tüm çalışanlar bilmelidir ki Danıştay tarafından verilen kararlara göre de kayıt zorunlu olmasa da soruların ve cevapların yazılı olarak tutanak altına alınması zorunludur. 
“KADROLU ÇALIŞANLARA YAPTIRILAMAYAN İŞLER GÜVENCESİZ ÇALIŞANLARA YAPTIRILMAKTADIR”
Mülakat uygulamalarının kurumlardaki pratikleri, mülakatların idarelere yakınlığı belirlemek ve yakın olmayanları keyfi olarak eleme olarak işlediğini açık şekilde ortaya koymaktadır. Nitekim işyerlerinde çalışanlara bu konuda açıktan ve aleni olarak baskı yapılmakta; mülakattan başarılı olabilmek için sendika değiştirmeye, sendikadan ayrılmaya, Sağlık-Sen'e üye olmaya yönlendirilmektedir.  Bakanlık çalışanları için son olarak 13 Ocak 2018 tarihinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmıştır. Sınavın sonuçları MEB tarafından Şubat ayında açıklanmasına rağmen, o tarihten bu yana yani 17 ay boyunca Bakanlık tarafından herhangi bir çalışma yapılmamış, çalışanların hakkı gasp edilmiştir. 
Şimdi neredeyse bir buçuk yılın sonunda 2019 Haziran ayında mülakat yapılmaktadır. Üstelik mülakat tarihleri ve puanlar açıklanmış olmasına rağmen, puana göre adayların sıralamaları açıklanmamıştır. Bu da Bakanlık çalışanları arasında mülakatta uygulanacak yönteme ilişkin mevcut endişeleri daha da artırmaktadır. Aile Bakanlığının genel personel istihdam politikası da diğer kurumlar gibi güvencesiz istihdam üzerine kurulmuştur. Yıllardır kadrolu çalışanların sayısı, güvencesiz çalışanların sayısının gerisindedir. Kadrolu alım kalmamıştır. ASDEP (Aile Sosyal Destek Projesi) projesi kapsamında yapılan istihdamlar da güvencesiz istihdamlardır; yine mülakatlar aracılığı ile yapılmıştır. Mülakatlarda neler sorulduğu, kimlerin işe alınacağına AKP il teşkilatları tarafından müdahale edildiği, mülakatlar yolu ile de istenilenin işe alındığı bir ortam oluşmuştur. Güvencesiz çalışma baskısı ile kadrolu çalışanlara yaptırılamayan işler güvencesiz çalışanlara yaptırılmaktadır. 
“SOSYAL HİZMETLER ALANININ KADROLAŞMA AMACI İLE KULLANILMASI ÇALIŞMA BARIŞINI BOZMAKTADIR”
Sonuç olarak kadrolu güvenceli çalışma esas olmalıdır; kurum dışından özellikle yönetim kademeleri için yapılan görevlendirmelere son verilmeli; bu biçimde yapılmış görevlendirmeler kaldırılmalıdır. Kurum içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği için getirilen mülakat uygulaması kaldırılmalı; yazılı sınav dışında bir şart konulmamalıdır. Kurum içinde görevlendirmeler ve yükselmelerde liyakat, mesleki yeterlilik ve deneyim belirleyici olmalıdır. Sosyal hizmetler alanının kadrolaşma amacı ile kullanılması çalışma barışını bozmaktadır. Ayrıca bu kadrolaşma bu alanda verilen hizmeti de olumsuz etkileyerek hizmet alan tüm kesimler için, ülkenin tüm çocukları, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan tüm bireyler ve toplum için yanlış ve yetersiz hizmetlerle büyük bir hak gaspı anlamına gelmektedir.”
 

 
Tüketici teknolojisi sektörü BEYAZ EŞYA satışlarıyla büyüdü
 
I-TECH, teknoloji ve eğitimi Başkentte bir araya getiriyor
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Müziğe yeni soluk: Anchorus Çoksesli Korosu
ÇALIŞMALARINA 2017 Şubat ayında başlayan Anchorus Çoksesli Korosu, önceki ...
“Gönül coğrafyamızda bulunan 6,5 milyon yakın vatandaşımızın beklentilerini boşa çıkarmayacağız”
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü’nün 10. ...
Karikatür Atölyesi 14. sergisi ile sezonu kapattı
KARİKATÜR Atölye-si’nde sezonun son sergisi olan Ege ve Merve Yarım İllüstrasyon ...
 
“İnsanlık okyanusların dengesini bozarsa büyük bedel öder”
SU Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, geride bıraktığımız ...
“Yüksek Seçim Kurulu kendi gerekçesini kendisi çürüttü”
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 7 Haziran 2019 ...
Japonya’da “topuklu” kriz
TOPUKLU ayakkabı ya da kısaca topuklu; çğunlukla kadınların giydiği, ökçesi ...
 
Meşk-i Naz Korosu, başkentlileri büyüledi
BAŞKANLIĞINI Ergin Üstündağ’ın yaptığı, Ankara’da bulunan Artvin Deriner ...
3 günde kilo alınmaz demeyin, bayramda dengeli beslenin
ÖZEL Lokman Hekim Akay Hastanesi’nden Diyetisyen Tuğçe Uğur, Ramazan sonrasında ...
Yılsonuna kadar Ata’nın yolundan yürüyecek
Samsun’ dan başladığı; “Mustafa Kemal Atatürk’ün İzlerinde Samsun’dan ...
 
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
SELEN YEDİER
SELEN YEDİER
Dar Gelirli Ailelere Elektrik Yardımı 275 Milyon Liraya Ulaştı
M. UMUT KARAKÜLAH
M. UMUT KARAKÜLAH
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT Talimatı
YİĞİT CANDEMİR
YİĞİT CANDEMİR
Kış Sıcağı Acıları
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
Film Önerileri
FERDA HEKİMCİ
FERDA HEKİMCİ
Bu Boru Nereye Döşendi?...
AYHAN DEMİR
AYHAN DEMİR
İranlı Siber Saldırganlar Türk Düşünce Kuruluşu Seta’yı Hedef Aldı
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri