Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji Videolar
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Candan: “Gökçek’in kanal Ankara projesi ve yapılaşma hayalleri bir kez daha suya düştü”
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Candan: “Gökçek’in kanal Ankara projesi ve yapılaşma hayalleri bir kez daha suya düştü”
İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı: “Elhamdülillah Fetöcü değiliz'
İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı: “Elhamdülillah Fetöcü değiliz"
Gün geçtikçe artan ilaç ithalatı yerli ilaç üretimini zorunlu kılıyor
Gün geçtikçe artan ilaç ithalatı yerli ilaç üretimini zorunlu kılıyor
Mansur Yavaş: “Tek kişinin verdiği kararların da sonucunu görüyoruz Ankara’da, bunun maliyeti hepimizden çıkıyor”
Mansur Yavaş: “Tek kişinin verdiği kararların da sonucunu görüyoruz Ankara’da, bunun maliyeti hepimizden çıkıyor”
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, III. Tarım ve Orman Şurası tanıtım toplantısında konuştu
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, III. Tarım ve Orman Şurası tanıtım toplantısında konuştu
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
1 Kasım 2018 Perşembe - 09:21

KESK’ten “İşsizliğe Karşı Mücadele Programı”

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele Programı’nı açıkladı.

KESK’ten “İşsizliğe Karşı Mücadele Programı”

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA

 

KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, Yoksullaşmaya, İşsizliğe, Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele Programı’nı açıkladı. 31 Ekim 2018 tarihinde Tüm Bel-Sen Genel Merkezi’nde yapılan basın açıklamasında, Ocak 2019’un ikinci yarısına kadar bir dizi etkinlik ve sivil toplum faaliyeti gerçekleştirileceği duyuruldu.

“KAMU EMEKÇİLERİ, YENİ İSTİHDAM POLİTİKALARIYLA FARKLI STATÜ VE ÜCRET UYGULAMALARIYLA PARÇALANMIŞ DURUMDA”

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Kamu emekçileri, yeni istihdam politikalarıyla farklı statü ve ücret uygulamalarıyla parçalanmış, emekçiler bireysel kurtuluşu çare görmeye itilmiştir veya sendikal mücadele güdümlü konfederasyonlarla boğulmaya çalışılmaktadır. Yandaş işçi, memur sendika ve konfederasyonları, işveren kuruluşları AKP ve Saray’ın uyguladığı ekonomik ve siyasal politikalara karşı gelişebilecek tepkileri yok etmede koltuk değnekliği görevi görmek üzere seferber edilmiştir. Özelleştirmelerle emekçilerin, çalışanların ve halkın tüm birikimleri, kamusal alanların tamamının birer birer sermayeye peşkeş çekilmesi, AKP etrafında kümelenen bir sermayedarlar grubuna aktarılması söz konusudur.  “Paran kadar hizmet” anlayışıyla yaşam hakkının dahi paraya sahip olmayla ilişkilendirildiği, parası olmayanınsa kölelik koşullarında yaşamaya mahkûm edilmeye çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz.

TAŞERON ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER SEFALET KOŞULLARINA İTİLMİŞTİR”

Ülke ekonomisinin sanayiden tarıma, enerjiden gıda ürünlerine kadar her alanda dışa bağımlılığı derinleştirilmiş, ekonomi giderek kırılgan hale getirilmiştir. Her geçen gün AKP ve Saray’ın efradına, akraba ve yandaşlara sermaye ve kaynak aktarımı haline getirilen bozuk sistem toplumun yüzde 99’unu sefalet koşullarına mahkûm etmiştir. AKP ve saray rejimi halkın gelirini, toplumun tüm kesimlerinin birikimini har vurup harman savurarak yüzde birin hizmetine sunarken, yarattığı krizin faturasını ise geriye kalan yüzde 99’un üzerine yıkmaya çalışmaktadır. AKP ve Saray rejimi ülkeyi hızla uçuruma sürüklemektedir. Halka bedelinin ödettirilmeye çalışıldığı bu ekonomik kriz giderek derinleşmekte ve bunun yükü halkın sırtına yıkılmaya çalışılmaktadır. İş güvencesi KHK’lerle fiilen kaldırılmış, sözleşmeli, esnek çalışma ve güvencesizlik dayatılan kamu emekçileri, açlık sınırının altında asgari ücretle kölelik koşullarında, taşeron çalıştırılan işçiler sefalet koşullarına itilmiştir. Giderek parçalanan ve güvencesizleştirilen istihdam koşullarına karşı sınıfın çıkarları doğrultusunda KESK’in diğer sınıf ve emek örgütleriyle birlikte ortak bir mücadele geliştirmesi bir zorunluluktur.

OCAK 2019’UN İKİNCİ YARISINA KADAR UYGULANACAK OLAN KISA VADELİ PROGRAMI AÇIKLADI”

Eylül ayından bu yana konfederasyonumuz, DİSK, TMMOB ve TTB ile birlikte tüm emek ve demokrasi güçleriyle bir araya gelerek ortak bir mücadele zemini yaratmak amacıyla çeşitli toplantılar düzenlemiştir. Bu doğrultuda “Krizin bedelini emekçiler değil krizi yaratanlar ödesin” anlayışıyla tüm emek ve meslek örgütleri, demokrasi güçleriyle Ankara ve İstanbul’da toplantılar yapılmış, bu toplantıların sonucunda ortaya çıkan genel eğilim ortak bir mücadele programının oluşturulması olmuştur. Geçtiğimiz günlerde tüm illerde emek ve meslek örgütlerinin, demokrasi güçlerinin en geniş katılımını sağlayacak bir anlayışla hareket edilmesi noktasında bir referans oluşturacak olan ortak bildirge yayınlanmıştır. Her emek ve meslek örgütünün kendi bağımsız, özgün programını da oluşturması kararı doğrultusunda Konfederasyonumuz 12-13 Ekim tarihlerinde önceden gönderilen gündemlere bağlı olarak Danışma Meclisi’ni toplamıştır. Burada yürütülen tartışmalar doğrultusunda ortaya çıkan öneriler 14 Ekimde toplanan KESK Genel Meclisi’nin kararlaşmalarında temel alınmıştır. KESK Genel Meclisi’nde bu doğrultuda yaşanan kararlaşmaların takvimlendirilmesi için KESK Merkez Yürütme Kurulu yetkilendirilmiştir. Buradan hareketle oluşturulan ve Ocak 2019’un ikinci yarısına kadar uygulanacak olan kısa vadeli programımız şu şekildedir: “Krizin bedelini emekçiler değil krizi yaratanlar ödesin” anlayışı doğrultusunda kamu emekçilerinin kayıplarını içeren bildiri ve afişler hazırlayarak en hızlı şekilde işyerlerine ulaştıracağız. Tüm illerde düzenli olarak emek ve demokrasi güçleriyle birlikte belirlenen noktalarda (kitlesel basın açıklaması, yürüyüş vb.)  açılan stantlarda, işyerlerinde, mahalle ve pazar yerlerinde, işçilerin servis duraklarında vb. yerlerde bildiri ve broşür dağıtımı sağlayacağız. Krizin bedelini emekçiler ödemeyecek” konulu mücadele programımıza hazırlık kapsamında metropol iller başta olmak üzere mümkünse tüm illerde panel, çalıştay, forum gibi aydınlatma faaliyetleri düzenleyeceğiz.

9-10 KASIM 2018 TARİHİNDE KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI ÇALIŞTAYI DÜZENLEYECEĞİZ”

Hem 2017 yılında imzalanan toplu sözleşme hem de maaşlarımıza enflasyon farkı yansıtılması uygulaması AKP iktidarının ve yandaş sendikaların emekçilere yaşattığı kayıplar ve krizin yarattığı yoksullaşma karşısında hükmünü yitirmiştir. Bu nedenle derhal yeni ve gerçek bir toplu sözleşme yapılması ve maaşlarımızda yaşanan gerçek enflasyon temel alınarak artış yapılması talebi ile Kasım ve Aralık ayı içerisinde büyük kurumların önünde, kentlerin meydanlarında basın açıklamaları yapacak, işyerlerinde bildiriler okuyacağız.  OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun işleyişi hakkında avukatlarımızın hazırladığı hukuksal metin temel alınarak İhraç edilen üyelerimiz tarafından 5-9 Kasım tarihleri arasında Kamu denetçiliğine bireysel başvuru kampanyası yapacağız. 5-9 Kasım tarihleri arasında tüm üyelerimizin katılımı ile yapacağımız faks gönderme eylemi ile Hukuk büromuzun hazırladığı “OHAL İnceleme Komisyonu lağvedilip hukuksal süreç başlatılsın” konulu hukuksal metni cumhurbaşkanlığına ulaştıracağız. 8 Kasım 2018 tarihinde 10 Ekim Ankara Katliamı davasının firari sanıklarının yargılanacağı duruşmaya, bağlı iş kollarımızın merkez yürütme kurulu üyeleri ile Ankara’daki şubelerimizle birlikte katılım sağlayacağız. Neoliberal politikaların, ataerkil yapının ve gericiliğin “mükemmel uyumu” en çok kadınların hayatlarını etkilemektedir. Güvencesiz, esnek istihdam önce kadınları vurmakta, ekonomik krizin en çok kaybedenleri kadınlar olmakta, AKP’nin dinci-gerici politikalarıyla birlikte kadınlar kamusal alandan dışlanmaktadır. Kadınların bu karanlıktan çıkış yollarını da tartışmak ve birlikte çözüm yolu aramak üzere 9-10 Kasım 2018 tarihinde Kadın Emeği ve İstihdamı Çalıştayı düzenleyeceğiz.

“2019 OCAK AYININ İKİNCİ YARISINDA ANKARA MERKEZLİ BİR TÜRKİYE MİTİNGİNİN ÖRGÜTLENMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Ekonomik krize ilişkin mücadele programı çerçevesinde, 15 Kasım-31 Aralık tarihlerinde, tüm illerde KESK’e bağlı sendika şube-temsilcilik binalarına “Yoksullaşmaya, işsizliğe güvencesizliğe karşı birlikte mücadeleye” şiarının yazıldığı pankartlar asacağız. Krize karşı mücadele programımız doğrultusunda 17 Kasım’da İzmir’de, Aralık’ın ilk haftasında İstanbul’da, 9 Aralık’ta Samsun’da, 15 Aralık’ta Adana’da, 16 Aralık’ta Diyarbakır’da tüm emek ve demokrasi güçlerinin en geniş katılımını sağlamayı hedefleyen bölge mitingleri gerçekleştireceğiz. 19-25 Kasım tarihleri arasında, paylaşılacak detaylı program çerçevesinde ve “Yoksulluğa, güvencesizliğe, şiddete karşı kadınlar mücadelede buluşuyor” şiarıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında tüm illerde alan eylem ve etkinlikleri gerçekleştireceğiz, tüm iş yerlerinde yaygın faaliyet yürüteceğiz. 29 Kasım 2018 tarihinde KESK MYK üyelerinin savaşa karşı barıştan yana tutumunun yargılanacağı davanın ilk duruşması için Danışma Meclisi’mizle Ankara Adliyesindeki duruşmaya katılım sağlayacağız. OHAL KHK’leri ile işten atılan üyelerimizin 30 Kasım tarihinde AİHM’e Hukuk büromuzun hazırladığı, “OHAL İnceleme Komisyonu’nun yargı merci gibi davrandığına, savunma hakkını ortadan kaldırdığına, bir oyalama aracına dönüşerek etkin iç hukuk yolu olmaktan çıktığına, üyelerimizde sosyal ve ekonomik olarak telafisi imkânsız büyük mağduriyetler yarattığına ilişkin hukuksal bir metnin mektup olarak yazılmasını kampanya şeklinde gerçekleştireceğiz. Bağlı iş kolu sendikalarımızın yaptıkları üye toplantılarını, iş yeri ve il gezileri programlarını da gözeterek, “bölgesel ve merkezi eylem-etkinliklere ilişkin öneriler” konulu iş yeri ve il gezileri yapacağız; KESK bütünselliği içinde bölge mitinglerinin yapılacağı il ve buraya gelecek olan diğer illerde emek ve demokrasi güçleriyle görüşme ve toplantılar gerçekleştireceğiz. Krizin giderek derinleşeceği gerçeğinden hareketle iş güvencemize, ekmeğimize sahip çıkmak için tüm emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokrasi güçleriyle birlikte 2019 Ocak ayının ikinci yarısında Ankara merkezli bir Türkiye mitinginin örgütlenmesi için çalışacağız. Yaklaşan yerel seçime ilişkin olarak konfederasyonumuzun tutum belgesini, kamu emekçilerinin yerel seçimlere ilişkin tavrını ve halkların, emekçilerin öznesi olduğu bir yerel yönetim anlayışının ilkelerini en geç 2019 Ocak sonunda kamuoyu ile paylaşacağız.”

 

 
Ankara’da “Yoğun Bakım Süreci” Sempozyumu
 
Çamaşır yıkama hizmeti için ihale açıldı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Ankara’da “Yoğun Bakım Süreci” Sempozyumu
BEGÜM ARSLAN / ANKARA   SAĞLIK Bakanlığı ve Türk Yoğun Bakım Derneği ...
CHP Ankara Teşkilatları Anıtkabir’e yürüdü
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA CHP'NİN Ankara Teşkilatları, 29 Ekim Cumhuriyet ...
Hacettepe antrenman yapamıyor
M. UMUT KARAKÜLAH / ANKARA HACETTEPE Üniversitesi Gençlik ve Spor ...
 
“Çektiğim videolar hayatın içinden değil, hayatın ta kendisi”
BEGÜM ARSLAN / ANKARA ASANSÖR teknisyeni olarak hayatını sürdüren ...
Kulak ağrılarını dikkate alın “Orta Kulak İltihabı” yaşıyor olabilirsiniz
ERTUĞRUL GAZİ SÜRENKÖK / ANKARA KULAK ağrısı, birçok insanın şikayet ...
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Andımızla ilgili gerekli düzenlemeyi yapmasını bekliyoruz
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA TÜRKİYE Kamu-Sen, 26 Ekim Cuma 2018 tarihinde ...
 
Kurtel’e başarılı operasyon
A. NAZ SÜRENKÖK / ANKARA FRANSA Kültür ve İletişim Bakanlığı’nca ...
“Mamografi ve Muayene”nin önemi konuşuldu
BEGÜM ARSLAN /ANKARA   MEME Cerrahı Prof. Dr. Semih Görgülü, “Kanserden ...
“Dijital Kalkınma Bakanlığı biran önce kurulmalı”
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA ANKARA Dijital Dönüşüm Çalıştayı, 24 Ekim 2018 ...
 
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
SELEN YEDİER
SELEN YEDİER
Beyaz Perde’de Yerli Filmlerin Başarıları
AYŞE GÜLÇİN İLHAN
AYŞE GÜLÇİN İLHAN
Yazan Kız
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
Stanley Kubrick’in Shining Filmi
YİĞİT CANDEMİR
YİĞİT CANDEMİR
Hiç Bir Yere Bakış
FERDA HEKİMCİ
FERDA HEKİMCİ
Tüketicinin Ulaşılabilir ve Güvenilir Gıda Hakkı ve Türkiye
M. UMUT KARAKÜLAH
M. UMUT KARAKÜLAH
Dünyada Karbondiyoksit Yoğunluğu Artıyor
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri