Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji Videolar
Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu’nda Yakup Karaca’dan bayrağı devraldı
Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu’nda Yakup Karaca’dan bayrağı devraldı
20 yılın ardından 17 AĞUSTOS
20 yılın ardından 17 AĞUSTOS
“Kola, kahve ve kafein bağımlılığına dikkat”
“Kola, kahve ve kafein bağımlılığına dikkat”
“Yeni lastiklerle hemen uzun yola çıkılmamalı, en az bir hafta alıştırma yapılmalıdır”
“Yeni lastiklerle hemen uzun yola çıkılmamalı, en az bir hafta alıştırma yapılmalıdır”
“Kaz Dağları’nda su kaynaklarının kirlenme olasılığı çok yüksek”
“Kaz Dağları’nda su kaynaklarının kirlenme olasılığı çok yüksek”
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
6 Şubat 2019 Çarşamba - 10:56

İşyeri Kanseri Mobbing, çalışanı intihara veya cinayete kadar sürüklüyor

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde Mobbing ile Mücadele Sempozyumu düzenlendi.

İşyeri Kanseri Mobbing, çalışanı intihara veya cinayete kadar sürüklüyor

 

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA

TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde Mobbing ile Mücadele Sempozyumu düzenlendi. Mobbing ile Mücadele Derneği ve Türk-İş Konfederasyonu iş birliği ile düzenlenen sempozyumda, gün boyu mobbing konusu enine boyuna anlatıldı.

“ATALAY SAKARYA VE BURSA’DAN MOBBİNG ÖRNEKLERİ VERDİ”

Sempozyuma geçmeden önce açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Bir konuşma yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, mobbingin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olduğunu ve kimi zaman çalışanların kimi zaman işverenlerin kimi zaman da yöneticilerin mobbingine maruz kaldığını ifade etti. Bazı işverenlerin çalışanı kıdem tazminatı alamadan işten ayrılsın diye bazı çalışanların da işverene yaranmak için mobbing yaptığını söyleyen Atalay, mobbingin bir insanlık suçu olduğunu ve bir psikolojik şiddet türü olduğunu ifade etti. Güncel örnekler vererek mobbinge karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Atalay, şu ifadeleri kullandı: “Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın işletme hakkının devredildi. Burada çalışanlar üç aydır yatmıyor, kalkmıyor. Hocalara, 'bu mobbinge giriyor mu?' diye sordum. Onlar da 'bunun sürekli olması lazım' karşılığını verdiler. Yani üç ay yetmiyor mu? Bizim oradaki arkadaşlarımız, her gün iş yeri kapandı mı, kapanacak mı kaygısını yaşıyor. Örgütlenmeyle ilgili aynı sıkıntılar var. Bursa'da bir iş yerindeki bir hanım kardeşimize işveren her gün 'şu sendikaya geç' diyor. Bu mobbinge giriyor mu, girmiyor mu? İki günlük ömürde, yaşadığımız şu güzel ülkede kimse kimseyi baskı altına almasın. İnsanlar özgürce fikirlerini kırmadan, dökmeden, yakmadan söyleyebilmeli. Bu ülke bizim ülkemiz.”

“KURUM OLARAK ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASIYIZ”

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, mobbing kavramının yaklaşık yarım asırdır üzerinde konuşulan ve çözüm aranan bir sorun olduğunu dile getirdi. Arslan; “İnsanların iş yerinde karşılaştıkları psikolojik baskı ve şiddetin, gerek günlük yaşamına gerekse de toplum hayatına yansımasından endişe duyuyoruz. Kurum olarak her bir bireyin insan onur ve haysiyetine yakışır bir şekilde çalışma hakkını kullanmasını son derece önemsiyoruz. Çözümün bir parçası olma noktasında, kurum olarak önümüzdeki günlerde İstihdamda Ayrımcılıkla Mücadele uluslararası konferansını düzenleyeceğiz. Nisan ayının başlarında yapmayı planladığımız bu programda, Uluslararası Çalışma Örgütü ile birlikte çalışacağız ve bir ayrımcılık türü olan mobbing üzerinde duracağız. Mobbing ile mücadeleyi bir görev olarak görüyoruz. Yapılan çeşitli araştırmalar; sağlık, eğitim, bankacılık sektörleriyle üniversiteler başta olmak üzere pek çok sektörde ciddi mobbing vakalarıyla karşılaştığı görünüyor.

“MOBBİNG DE AYRIMCILIĞA GİRİYOR”

Mobbing ile mücadelede Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na da çok önemli görevler düşmektedir. 20 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren İnsan Hakları ve Eşitlik Kanunu’nun 6’ncı maddesi kapsamında çalışma hayatında ayrımcılığı yasaklayan açık hükmün yanı sıra, iş yerinde yıldırma bir ayrımcılık türü olarak hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Kanunda cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş olarak sıralanan ayrımcılık temellerine dayanan; kişiyi işinden soğutmak, dışlamak, bıktırmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan eylemler, yasaklanmıştır. Kurum tarafından bu minvalde yapılacak başvurulara ilişkin inceleme değerlendirmeler çerçevesinde, yasanın ihlal edildiğine karar verilmesi halinde, bin Türk lirasından 15 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Herkesin insan onuruna yakışır, sağlıklı ve huzurlu çalışma ortamına ile koşullarına sahip olabilmesi için, kamu kurumlarının mobbing ile etkin şekilde mücadele etmesi kaçınılmaz bir görev olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada sivil toplumun öncü ve birleştirici rolünü son derece önemsiyoruz. İşyerindeki ahlaki standartlara ilişkin yeni bir anlayışın geliştirilmesini, mobbing gibi bir iş ahlakı sorununun çözümünde etkili olacak temel halkalardan biri tanesi olarak değerlendiriyoruz. Çalışma hayatında yeni bir liderlik ve kardeşlik anlayışına ihtiyacımız var. Usta çırak geleneğimiz, ahilik kültürümüz ve toplumsal birlik beraberliğimizle pek çok toplumsal sorunda olduğu gibi, mobbingle mücadelede de çok önemli mesafeler alabiliriz.” dedi.

 

“GELECEĞE EMİN ADIMLARLA İLERLEYEBİLMEMİZ İÇİN MUTLAKA MOBBİNG İLE MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR”

Mobbing ile Mücadele Derneği Başkanı İlhan İşman, 2010 yılından bu yana dernek olarak yüzlerce mobbing mağduruna yardım ettiklerini belirtti. Mobbingin ülkemizin beşeri sermayesini kemiren bir kanser olduğunu dile getiren İşman, şu ifadeleri kullandı: “Biz buna işyeri kanseri diyoruz. Aynı zamanda kanser haftasını kutladığımız şu günlerde, biz de işyeri kanserinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ekonomik sermayeleri, beşeri sermayeleri ve sosyal sermayeleri belirliyor. Ekonomik sermayeye baktığımızda Türkiye’nin dünyada ekonomik büyüklük olarak 17’nci ülke olduğu biliniyor. Beşeri sermaye, kalifiye insan gücünü kullanabilme kapasitesidir. Bunun ölçeği olan insani gelişmişlik endeksinde maalesef ülkemiz, 63’üncü sırada, Orta Amerika ve Afrika ülkeleriyle aynı sıralarda yer alıyor. Beşeri sermayeyi mutlaka doğru kullanmamız gerekiyor. Mobbing, beşeri sermayemizi yiyor, kemiriyor ve ortadan kaldırıyor. Bu anlamda bizim bunu bir an önce yıkmamız ve geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmemiz için mutlaka mobbing ile mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer insanlar işyerinde çalışamıyor, işyerine ayakları gitmiyor ise, o işyerinden kaliteli hizmet beklemek mümkün değildir. İnsanlar mobbing’e uğradıklarında çok ciddi psikolojik travmalar geçiriyorlar. Yaşadıklarını ailelerine yansıtıyorlar ve toplumsal yapımız bozuluyor. Boşanmaların yüzde 4’ü mobbing nedeniyle ortaya çıkıyor.

“MOBBİNG İLE MÜCADELE KANUNU ÇIKARILMALIDIR”

Mobbing ile ilgili olarak ilk idari düzenleme 2011 yılındaki 2 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ydi. Genelge, mobbing konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör kuruluşlarına bu konuda gerekli hassasiyetle davranılması ve eğitimler verilmesi ile denetim elemanlarının mobbingin üzerine giderek çözüm bulmasına yönelik bir takım yükümlülükler getirdi. 2011’den sonra Borçlar Kanunu’nun 417’nci maddesinin ortaya çıkması ile psikolojik taciz tanımının bu kanunda geçmesi, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kurulması ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurulması, gerçekten mobbing anlamında atılan önemli adımlardır. Mobbing, ülkemizin milli bir meselesidir ve bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Dünyadaki gelişmiş örnekleri ve bizim geçmişten gelen ahilik kültürümüzün de kattığı değerler ortaya konularak mutlaka mobbing ile mücadele kanunu çıkarılmalıdır.”

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumda, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi’nin Mobbing Kararları konusunda konuşma gerçekleştirdi. Arından gerçekleştirilen konuşmalar şu şekilde: Doç. Dr. Erdem Cam – İşyerinde Etkili İşleyen Sosyal Diyalog Mekanizmalarının Mobbing ile Mücadelede Rolü Ne Olabilir?, Doç. Dr. Cemal İyem – Çalışma Hayatında Mobbing: Yargıtay Kararları Üzerine Bir Değerlendirme, Dr. Hicran Atatanır – Bir Ayrımcılık Türü Olarak Mobbing, Dr. Hasan Hüseyin Alparslan – Hukuki ve Cezai Yönleriyle Mobbing, Prof. Dr. Vedat Bulut – Sağlıkta Mobbing, Remzi Özdemir – Bankacılık ve Finans Sektöründe Mobbing, Hülya Uzuner Duransoy – Sendikalar ve Mobbing.

“MOBBİNG NEDİR?”

Mobbing, işyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından, diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, karşısındakini pasifize etme, işten soğutma, iş yaptırmama veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlardır.

“PEKİ MOBBİNG MAĞDURLARI NELER YAPABİLİR VE NEREYE BAŞVURABİLİR?”

Mobbing mağdurları, mevzuat çerçevesinde Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu, TBMM, CİMER, Alo 170, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu  ve İl, İlçe İnsan Hakları Kurulları’na başvuru yapabilirler. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapabilir ve iç hukuk yolları yeterli olmazsa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilirler.

 

 
Kanser hastaları tedavi sürecini anlattı
 
CİLDİN DOĞAL TAZELİK HİSSİ “NANE YAPRAKLARI”
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 “Özel dikim elbiseler kendini belli eder”
Çankaya Çevre Sokak’ta terzilik yapan Saim Erkoç, yaptığı özel dikim işlerle ...
SİNABDER’den önce doğa temizliği sonra balık
SİNABDER (Sincan Amatör Olta Balıkçıları ve Kara Avcıları Derneği) balıkçıları ...
Meme kanserinde yeni yaklaşımlar yaşam süresini uzatıyor
4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle görüş bildiren Tıbbi Onkoloji Uzmanı ...
 
Lazer epilasyon mağdurları artıyor
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA TÜRK Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. ...
Reel sektör ve finans sektörü olarak hep birlikte Anadolu'yu dolaştık
Hükümetimizin ve bankalarımızın desteği ile içinde bulunduğumuz sıkıntılı ...
Başkent’te “Bireysel Emeklilik Sistemleri” masaya yatırıldı
EMEKLİLİK Gözetim Merkezi (EGM), "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye ...
 
Anadolu Gazete Sahiplerinin “BİK Temsilcileri” belli oldu
BASIN İlan Kurumu (BİK) Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 5’inci maddesinin ...
Mustafa Çakırcalı Sergisi Karikatür Atölyesi’nde
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA GRAFİK Tasarımcı, Karikatürist, Gravür ve İllüstrasyon ...
Gazeteciler “Ömer Uzun’la devam” dedi
ANKARA Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulu 26 ...
 
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
AYHAN DEMİR
AYHAN DEMİR
Zahidem
SELEN YEDİER
SELEN YEDİER
İşletmenizde Veri Güvenliğini Sağlamak İçin 5 Kolay Yöntem
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
Kryztof Kieslowski Dekalog Dizi Filmleri
YİĞİT CANDEMİR
YİĞİT CANDEMİR
Zaman Kendi Çocuklarını Yutar
A. NAZ SÜRENKÖK
A. NAZ SÜRENKÖK
Zamansız Ayrılıklar
AYŞE GÜLÇİN İLHAN
AYŞE GÜLÇİN İLHAN
TARİHİN İLK ŞAİRİ BİR KADIN
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri