Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji Videolar
Türk-İş Başkanı Atalay’a bir destek de sokağın emekçilerinden...
Türk-İş Başkanı Atalay’a bir destek de sokağın emekçilerinden...
5 adet araç kiralanacak
5 adet araç kiralanacak
Garsonluk hizmeti için ihale açıldı
Garsonluk hizmeti için ihale açıldı
EGO, ray bağlantı elemanı alacak
EGO, ray bağlantı elemanı alacak
Ersun Yanal Fenerbahçe'de
Ersun Yanal Fenerbahçe'de
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
6 Mart 2018 Salı - 09:31

Güvenlik Soruşturması Süreci Kadro bekleyen taşeron işçileri kaygılandırıyor

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA DİSK/Genel İş Sendikası (Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası), 5 Mart 2018 günü genel merkezde bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında taşeron işçilerin kadroya alım süreçleri ve kadroya alınamayan taşeron işçilerin durumu masaya yatırıldı.

Güvenlik Soruşturması Süreci Kadro bekleyen taşeron işçileri kaygılandırıyor

 

 

 

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA

 

 

DİSK/Genel İş Sendikası (Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası), 5 Mart 2018 günü genel merkezde bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında taşeron işçilerin kadroya alım süreçleri ve kadroya alınamayan taşeron işçilerin durumu masaya yatırıldı.

"MERKEZİ İDAREDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE KADRO VERİLDİ AMA BELEDİYELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE KADRO VERİLMEDİ"

"Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz" ana başlığıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak söze başladı. Çalışkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron sorununun ortadan kaldırılması müjde olarak sunuldu. Artık taşeron olmayacak dendi ama bu düzenlemenin KHK ile yapılmaması gerektiğini, bunun toplumsal bir sorun olduğunu belirterek muhataplarıyla görüşülmesi gerektiğini söyledik. Sendikaların görüşlerinin alınmasını ve taşeron sorununun ve taşerona kadro düzenlemesinin mecliste uzun uzadıya artışılması gerektiğini savunduk. Biz KHK ile yapılacak olan bu düzenlemenin bir çok sorunu beraberinde getireceğini, belirsizliklerde dolu olduğunu, haksız, hukusuz ve adaletsiz bir uygulama olduğunu o dönemde meydanlarda belirttik. Oldu bittiye getirilmesinin doğru olmyacağını söyledik ve hukuksuzluğu en başından bu yana burguladık. Merkezi idaredeki teşron işçilerine kadro verildi ama belediyelerde çalışan taşeron işçilere kadro verilmedi. Kamunun işini yapan belediye işçilerine, belediye şirket işçilerine ve belediyede çalışan teşaron işçilere çok büyük bir haksızlık olduğunu vurguluyoruz. Bu mücadele bizim için henüz bitmiş değil. Taşeron işçilerin kadroya alım süreçlerinde red gerekçeleri de 657 sayılı yasanın koşullarını taşımama, SGK kaydının olmaması, emekliliğe hak kazanmış olmak ve bunların yanında adli sicil kayıtlarının olmasıdır. Yıllarca elinde küreğiyle, süpürgesiyle kamuya hizmet etmiş, bu halka hizmet etmiş ama mesela bundan 20 yıl önce cezasını çektiği halde bu arkadaşlarımızı işsizliğe mahkum etme söz konusu.

"KHK İLE ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİ GÖZ ARDI EDİLİYOR"

Daha önceki açıklamalarımızda da işaret ettiğimiz gibi 696 sayılı KHK eşitlik ilkesini göz ardı ederek bir düzenleme getirmiştir. Belediye işçilerine kadro verilmemiştir. Oysa hem merkezi idare hem de belediyelerde çalışan alt işveren işçileri kamu hizmetlerinde çalışmaktadırlar. Merkezi idarede kadro verilirken, belediyelerde çalışan alt işveren işçileri belediyelere değil, belediye şirketlerine geçiş yapacaktır. Bu Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. 696 sayılı KHK ile taşeronlarda çalıştırılan işçilerde bir sürü diğer koşul yanında devlet memurları için aranan koşullar da aranmaktadır. Merkezi idareye kadrolu geçişte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun atama şartlarını aramak bile tartışmalıyken, 657 sayılı kanun içinde tanınmamış ve tanımlanmamış belediye şirketlerine geçiş için 657 koşullarını aramak hukuki temeli olmayan bir keyfiyettir. Şu anda belediye hizmetlerinde çalışan binlerce taşeron şirket işçisi hukuk dışı bir durumla karşı karşıyadır.

"GÜVENLİK SORUŞTURMALARI VE ARŞİV ARAŞTIRMALARI, KAMU İDARELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİ ELEMEK İÇİN KULLANILIYOR"

Sendikamız en baştan beri yıllardır kamu idareleri için çalışan ve aslında kamu idarelerinin işçisi oldukları hukuken tescil edilmiş olan işçilerin karşısına güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması koşulunu dikmenin işçileri eleme amacını taşıdığını ifade etmiştir. Sendikamız, birçok belediyede daha önceleri çeşitli nedenlerle güvenlik soruşturması sorunu yaşamış yurttaşlarımızın topluma kazandırılması için uygulanan istihdam önceliklerine destek vermiştir. Belediyelerin bu yöndeki politikalarının toplumsal huzur ve esenlik için çok değerli olduğu görüşündedir. Bu işçiler kadro beklerken işsiz kalacaktır. Şimdi sabıka kayıtları nedeniyle ortaya çıkan belki daha sonra da güvenlik soruşturması nedeniyle karşımıza çıkması beklenen bu durum büyük bir toplumsal açmaza neden olacak boyuttadır. İşsizliğe mahkum edilecek binlerce işçi, nasıl yaşamlarını sürdürecektir. Bu durumdaki üyelerimiz geçmişte yaptıkları hatalarından dolayı cezalarını çekmişlerdir ve kamuya yıllardan beri hizmet vermektedir. Buna rağmen toplumun dışına itilmesine sebep olacak bu uygulama ile karşı karşıyadırlar. Bu uygulamayla işçiler adeta suç işlemeye teşvik edilmektedir. Öte yandan konuyla ilgili çıkarılan tebliğe başvuruların reddinden sonra itiraz komisyonlarının kararlarının kesin olduğu, yargı yolunun kapalı olduğu da söyleniyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Yargıya başvuru hakkı Anayasal bir haktır. Her türlü hukuksal mücadeleyi sürdüreceğiz.

"ASKERLİK DURUMU, EMEKLİLİK HAKKINI ELDE ETMESİ VE İHALE BEDELİNİN YÜZDE 70'İNDEN AZ İŞÇİLİK BEDELİ OLMASI VB. İŞÇİLERİN REDDEDİLME SEBEPLERİ"

Alt işverenlerden geçiş ile ilgili başvuruların sabıka kaydı nedeniyle reddedilmesine ilişkin verileri toplamaya başladık. Henüz kesin verileri veremiyoruz. Ancak süreç devam ediyor. Gelen sayılardan başvurusu bu nedenle reddedilen işçi sayısının yüzde 5'ler civarında olduğunu gözlemliyoruz. Konfederasyonumuz aracılığıyla, bakanlıklar nezdinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması taleplerinde bulunduk. Umuyoruz soruna en kısa sürede çare bulunur. Sorun eski adli sicil kayıtlarıyla da sınırlı değildir. Başvuru sırasında başka nedenlerle de elenen işçilerin varlığını da hatırlatmak isteriz. Örneğin; askerlik durumu nedeniyle başvurusu kabul edilmeyenler, emeklilik hakkını elde etti diye başvurusu kabul edilmeyenler, ihalesinin niteliği gereği ihale bedelinin yüzde 70'inden az işçilik bedeli olan işlerde çalıştığı için başvurusu kabul edilmeyenler. Bunlar da bir anda işsiz kalacaklardır. Örneğin; İstanbul'da sadece belediyelerde taşeron aracılığıyla çalıştırılan 57 bin civarında işçinin başvurusu kabul edilirken, 5 bin 800 civarında işçinin başvurusu reddedilmiştir. İzmir'de sadece belediyelerde başvurusu reddedilen işçi sayısı 2 bin 500 sayısını bulmaktadır. Kesin verileri daha sonra ayrıca kamuoyu ile paylaşacağız. Bu işçilerin sorunlarını dile getirmek, çözüm aranmasını istemek boynumuzun borcudur. Çözüm bulunmazsa dertlerini meydanlarda, işyerlerinde ve her yerde dile getirmeye devam edeceğiz.

"SINAV AŞAMASINDA DAHA NE KADAR ELEME YAPILACAĞININ ENDİŞESİNİ TAŞIYORUZ"

696 sayılı KHK'nın kamuya geçiş hükümleri oldukça problemli ve sürekli engellerin ortaya çıktığı bir düzenlemedir. Bu sorunlar bitmeyecek diye endişeliyiz. Bilindiği gibi daha sınav aşaması gelecek. Sınav aşamasında daha ne kadar eleme yapılacağının endişesini taşıyoruz. Bu geçiş sürecinde bizi bekleyen belki de en büyük sorun güvenlik soruşturmaları olacaktır. Güvenlik soruşturması süreci halen devam etmektedir. Geçiş sürecinde de devam edecektir. Güvenlik soruşturmalarında yargı kararı ile mahkum olup olmamalarına bakılmazsızın kişiler hakkında sübjektif değerlendirmelerle 'sakıncalıdır' sonucuna varılıp işlem yapılmaktadır. Bu işçiler halen kamuda taşeronlar aracılığıyla çalıştırılan işçilerdir. Geçiş sonrasında yine aynı işçileri yapmaya devam edeceklerdir. O halde bütün bunlara ne gerek ne de ihtiyaç vardır. Şuan ihtiyacımız olan şey yeni bir yasal düzenlemedir. Yapılacak bir yasal düzenleme ile taşeronlar eliyle çalıştırılan kamu işçilerinin adli sicil sorgulaması, güvenlik soruşturmasına, sınava tabi kılınmadan geçişlerinin yapılmasının sağlanmasıdır. Siyasi iktidara bu düzenlemenin en kısa zamanda yapılması konusunda buradan çağrı yapıyoruz. Genel-İş Sendikası olarak kamuya geçiş sürecinde bütün alt işveren işçilerinin sesi olacağız ve sorunlarını dile getireceğiz. Onların hak ettikleri işlerde hakça çalışmaları için, belediyelerde çalışan işçilerin de kadro haklarına kavuşmalarını başarana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

 

 
Çargah Türk Müziği Topluluğu’ndan başarılı konsere “yemekli kutlama”
 
“İyi Parti Ankara İl Başkanlığı 1. Kadın Çalıştayı”na yoğun ilgi
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Çargah Türk Müziği Topluluğu’ndan başarılı konsere “yemekli kutlama”
M. UMUT KARAKÜLAH / ANKARA HAYATIN yoğun temposunu musikinin notaları ...
Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalar, 3 Mart Devrim Yasaları'nı kutladı
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı ...
Günde ortalama 7 saatimiz bilgisayar başında geçiyor
ERTUĞRUL GAZİ SÜRENKÖK / ANKARA TÜRKİYE’DEKİ yetişkin nüfusun yüzde ...
 
Son 10 yılda trafik kazalarına “50 bin 766” kurban
BEGÜM ARSLAN / ANKARA EMNİYET Genel Müdürlüğü ve medyaya yansıyan ...
Türkiye'de sağlık eğitimi gören yabancılar, iş dünyasıyla buluştu
?ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA TÜRKİYE Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşmaları ...
Türkiye’de kadına yönelik atılacak bir adım varsa Hak-İş oradadır
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ ...
 
Gençlerle iletişim kurdukça her geçen gün heyecanım artıyor
Özgür Altın/Ankara Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BAŞMED) ...
Şiddet sadece güvenlik, yargı ve ceza ile sonlandırılamaz
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA ŞİDDETSİZ Toplum Derneği Başkanı Rıza ...
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan “1. Kadın Çalıştayı”
NİLÜFER KALUÇ / ANKARA İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, 8 Mart ...
 
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
SELVER AKAR
SELVER AKAR
Peynirli Zeytinli Kek ile Şekerpare Tarifi
YİĞİT CANDEMİR
YİĞİT CANDEMİR
Her Şeyden Sonra
CENGİZ ÖZER
CENGİZ ÖZER
Dindar Neslin Geldiği Son Nokta!
FERDA HEKİMCİ
FERDA HEKİMCİ
Bir Plastik Poşet Dünya’ ya Bedeldir!...
KUTLU TAMAY
KUTLU TAMAY
Ayıntap Sofrası
HAKAN KOÇ
HAKAN KOÇ
Bir Garip Yolcuyum Hayat Yolunda
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri