Ana Sayfa Politika Ekonomi Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat-Turizm Eğitim Sağlık Bilim - Teknoloji Videolar
ELDER kademeli elektrik tarifesine ilişkin merak edilenleri yanıtladı
ELDER kademeli elektrik tarifesine ilişkin merak edilenleri yanıtladı
Sağlık-Sen’den yüzde 20 ek ödeme tepkisi
Sağlık-Sen’den yüzde 20 ek ödeme tepkisi
Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: “Eğitimde öncelikli yatırım öğretmen açığını gidermek olmalı”
Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: “Eğitimde öncelikli yatırım öğretmen açığını gidermek olmalı”
Sanatçı Fatma Girik'in cenaze programı ertelendi
Sanatçı Fatma Girik'in cenaze programı ertelendi
Kar İstanbul'u esir aldı
Kar İstanbul'u esir aldı
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
29 Kasım 2021 Pazartesi - 14:25

Gelecek Partisi’nden 61 maddede “Yıkımdan Çıkış Önerileri”

Gelecek Partisi, ekonomik kriz olarak nitelendirdiği mevcut ekonomik durumdan kurtulmak için “Yıkımdan Çıkış Önerileri”ni paylaştı.

Gelecek Partisi’nden 61 maddede “Yıkımdan Çıkış Önerileri”

ALPER ŞAŞMAZ

61 maddeden oluşan öneriler sırasıyla; Kamu Maliye Politikası Önerileri, Para Politikası Önerileri, Bankacılık ve Finansal Hizmetler Önerileri, İşsizlik, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla İlgili Öneriler, Sermaye Piyasaları Önerileri, Dış Ticaret Önerileri, Kurumsal Yetki ve Kapasitenin Kaybı başlıklarında paylaşıldı.

KÖİ PROJELERİ TÜM DETAYIYLA KAMUOYU İLE PAYLAŞILMALI”

Önerilerde kamu maliye politikası kısmında dikkat çeken hususlar; COVID-19 salgınıyla beraber tüm dünyada değişen maliye politikaları nedeniyle 2022 yılı bütçesinin sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerden bütün vatandaşların eşit koşullarda yararlanabilmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılması, TL’ye zarar veren yaklaşımın terk edilmesi, para politikası ile de uyumlu bir OVP hazırlanarak, ulusal ve uluslararası yatırımcıların güveninin tesis edilmesi, KÖİ projelerinin tüm detayı ile kamuoyu ile paylaşılması, vergilerin yüzde 70’ini oluşturan dolaylı vergiler ile yaratılan adaletsiz vergilendirme ile ilgili mevzuatta düzenleme yapılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, yeni bir “Kamu Maliyesi Strateji Belgesi” hazırlaması, Türkiye Varlık Fonu olmak üzere bütçe dışı nitelik kazanmış olan tüm uygulamaların derhal sonlandırılması ve çiftçilerin, esnafın ve yüksek okul öğrencisi gençlerin karşı tarafı kamu kurum ve kuruluşları olan tüm borçları için bir yeniden yapılandırma programı açıklanması şeklinde yer aldı.

“YENİ BİR “PARA POLİTİKASI YOL HARİTASI METNİ” OLUŞTURULMALI”

Para politikasına ilişkin önerilerde; TCMB yönetiminin derhal görevden alınarak liyakatli yeni bir yönetim getirilmesi, Yeni TCMB yönetiminin yeni bir “para politikası yol haritası metni” oluşturması ve yüzde 5’lik uzun dönemli enflasyon oranını hedeflemesi, TCMB’nin hiçbir politika uygulamasında şeffaflıktan uzak ve güven sarsıcı hususun yer almaması, 128 Milyar dolarla ilgili soruşturma başlatılması ve siyaset ve bürokrasideki sorumlularının yargılanması gibi ifadeler yer aldı.

“BDDK VE TCMB, TCMB KURUMSAL ÇATISI ALTINDA BİRLEŞTİRİLMELİ”

Bankacılık ve finansal hizmetlere yönelik önerilerde de; BDDK başkanının ve kurul üyelerinin görevlerine hemen son verilmesi, daha verimli ve etkin bir gözetim ve denetim için BDDK ve TCMB’nin TCMB kurumsal çatısı altında birleştirilerek, finansal hizmetler sektörünün tamamını kapsayacak şekilde yetkilendirilmesi sektöre güveni arttırmak için sermaye teşvik mekanizmaları hayata geçirilmesi, bu kuruluşlara emanet edilen kaynakların bundan sonra varlık amaçlarına uygun olarak çiftçilere, esnafa, KOBİ’lere ve yatırımlara ayırmasını sağlanacağının açıklanması, kamu bankalarının 10 Milyon dolar eşdeğeri ve üstünde bir kişi veya kuruluşa kredi vermesinin şarta bağlanması, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) gibi kuruluşların siyasi yönlendirmeden ve baskıdan arındırılması gibi ibareler yer aldı.

“TÜİK ASGARİ ÜCRETLİLERE AYRI BİR YAŞAM SEPETİ HESAPLAMALI”

Gelecek Partisi’nin işsizlik, gelir dağılımı ve yoksullukla ilgili önerilerinde ise; insan onuruna yaraşır bir asgari ücret düzeyinin tespit edilmesi, asgari ücretle çalışanlar açısından brüt ücretin net olarak ödenmesi, çalışan açısından brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi ve işveren açısından istihdam yükünün azaltılması, asgari ücretliler için TÜİK tarafından ayrı bir yaşam sepetinin hesaplanması ve artışların bu sepetin üzerinde yapılarak düşük düzeydeki ücretlerin reel olarak yükselmesinin sağlanması, asgari ücretliler için işveren tarafından ödenen Sosyal Güvenlik ve vergi yüklerini azaltılması, gerçek sendikalaşmanın teşvik edilip, istihdam güvenliğinin arttırılması, işsizlik fonunun amacı dışında ucuz finansman kaynağı olarak kullanılmasına son verilmesi, kadınların işgücüne katılımının teşvik edilmesi, yoksulluk sorununun önemli bir parçası olan EYT mağdurlarına sosyal güvenlik sisteminin dengesinin bozulmasına izin vermeden insan onuruna yaraşır bir çözüm sunulması, dezavantajlı kesimlerin üretim ve emeğinin pazara erişim hakkını kısıtlayan tüm uygulamaların ortadan kaldırılması, sosyal yardım alan kesimlerin işgücüne kazandırılmasının sağlanması, kapsamlı bir vergi reformunun açıklanması, verginin tabana değil  tavana  yayılması gibi ifadeler yer buldu.

“YATIRIMCI VE TÜKETİCİ HAKLARI KORUNMALI”

Sermaye piyasaları ile ilgili de önerilerini paylaşan Gelecek Partisi; finans sistemini daha sağlıklı hale getirmek, kırılganlığı azaltmak ve finansal krizlere karşı dayanıklılığı artırmak üzere sermaye piyasalarının gelişiminin desteklenmesi, Türk Lirasına yatırım yapan yatırımcıların korunması, piyasalarda güven unsurunun aldığı yaraların tamir edilebilmesi için tasarruf sahibinin, yatırımcının ve tüketicinin haklarını korumak için piyasa düzenini bozucu hareketlere daha hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gibi önerilerde bulundu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ TÜRKİYE'NİN BİRİNCİL DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ OLMALI”

Gelecek Partisi’nin dış ticaret ve kurumsal yetki ve kapasitenin kaybına ilişkin önerileri ise şöyle: “COVID-19 ile tedarik zincirindeki bozulmalar hammadde tedarikinde ve malların hedef pazarlara ulaştırmada lojistik sorunları ortaya çıkarmıştır. Hammadde ve yarı işlenmiş malların tedarikini güvence altına alacak, ulaştırma ve lojistik sektörlerine yatırımlar yapılmalıdır.  Avrupa Birliği ülkeleri ile olan Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Antlaşması yaptığımız ülkelerin pazar dinamikleri dış ticaretimiz için son derece önemlidir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi Türkiye’nin birincil dış politika gündemi yapılmalıdır. Ucuz iş gücüne dayalı bir ihracatın sürdürülebilirliği yoktur, kalıcı refah yaratması da mümkün değildir. Orta yüksek ve yüksek teknolojik üretim ile markalı ihracata yönelik yeni ihracat teşvikler tasarlanmalıdır. Teknoloji içeriği ve markalı ihracat gözetilerek, toplam ihracatın yüzde 1’i kadar destek verilmelidir. Ara malı ithalatını yüksek vergi ile caydırmaya çalışmak yanlış bir politikadır. Bu ürünleri içeride üretecek bir stratejiyi hayata geçirerek yerlileştirmeyi artırmak temel hedef olmalıdır. Bu amaca hizmet edecek yatırımcıların, ihracat yapan firmaların yararlandığı bütün teşviklerden yararlanmaları sağlanmalıdır. Türk mallarının kısa zamanda tüm dünyanın gündeminde yer edinen yeşil mutabakat ve sonuçlarından etkileneceği açıktır. İhracata dayalı üretim modelinde, çevre dostu üretim süreçlerine öncelik ve ilave teşvik verilmelidir. Turizm, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, lojistik ile son yıllarda öne çıkan inanç ve sağlık turizmi gibi konularına öncelik verilmedir. Turizm gelirlerimizi artırıcı çok yönlü politikaları ihmal edilmemelidir. Ülkemizin dünyada bir marka haline gelmiş yurtdışı müteahhitlik hizmetleri alanında, Türk işgücü istihdamını artırmaya yönelik tedbirleri ilgili taraflarla istişare ve ortak akılla geliştirilmelidir.

KURUMSAL YETKİ VE KAPASİTENİN KAYBI”

Yasama gücü zayıflatılan TBMM etkin hale getirilerek, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri düzenine son verilmelidir. TBMM ve TBMM adına görev yapan Sayıştay denetimleri gerçek niteliğine dönüştürülerek, TBMM ve Halkın siyaset üzerindeki denetim yetkisi sağlanmalıdır. Yargının üzerindeki vesayete son verilerek, tarafsız ve bağımsız yargılamaların yolu açılmalı ve adalet herkese eşit şekilde uygulanmalıdır. Mevcut yasalar dahi buna müsaittir ve konu sadece bir niyet ve tavır değişikliği ile çözülebilecek mahiyettedir. TCMB, BDDK, SPK, EPDK vb. tüm bağımsız kurum ve kurullar liyakatli ve ehil kadrolara emanet edilerek, bağımsız ve tarafsız şekilde çalışmalarının önü açılmalıdır. Cumhurbaşkanlığında oluşturulan Politika Kurulları iptal edilerek, Bakan ve Bakanlıklar üzerindeki vesayetlerine son verilmeli, Bakan ve Bakanlıkların kendi alanlarında politika oluşturma, uygulama ve sonuçlarından sorumlu olmaları sağlanmalıdır. Müsteşarlık makamı tekrar ihdas edilmeli, Kamu bürokrasisine atamalar liyakat esaslı yapılmalıdır. Türk Kamu düzeni ve kaynaklarının yok edildiği rüşvet ve yolsuzluklarla etkin şekilde mücadele başlatılmalı, teftiş ve denetim mekanizmaları etkin şekilde çalıştırılarak, şaibeli işlemlere karışmış herkesin hukuk önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Mal bildirimleri etkin bir şekilde denetlenerek kaynağı açıklanamayan gelir artışlarına yönelik müeyyideler tavizsiz şekilde uygulanmalıdır. Kamu İhale Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat yeniden düzenlenmelidir.”

 
1930’lar Amerika’sı Opera Sahnesi’nde
 
Akaryakıt satın alınacak
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
TİSK Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması: “Akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanması önemli”
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 2022 yılı asgari ücret ...
Hekimlerin ‘Beyaz Yürüyüş’ü Ankara’da son buldu
Beyaz önlüklüler sağlıkta yaşanan sorunları dile getirdi
Av. Barış Karlı: Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki hapis cezası tamamen göstermelik
Hayvanlara Adalet Derneği’nden (HAD) Av. Barış Karlı, Hayvanları Koruma ...
 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Arnavutluk Milli Günü Resepsiyonu’na katıldı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Arnavutluk Milli Günü Resepsiyonu’na katıldı.
TTB’den “Favipiravir” tepkisi: "Tedaviye katkısı yok"
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın Favipiravir politikasını ...
DİSK’li kadınlar: “ILO 190 sayılı Sözleşme onaylansın!”
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kadın Komisyonu, ...
 
Eğitim-Bir-Sen’den “20. Millî Eğitim Şûrası Görüş ve Öneriler” Raporu
Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1-3 Aralık tarihleri ...
ATO: “Bütçede koruyucu sağlık hizmetleri göz ardı edildi”
Hekimler toplumcu sağlık hizmeti istiyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Piyasalarda yangın var”
Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu görüştü, iki lider erken seçim istedi
 
404 Page Not Found
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
RIZA PEHLİVAN
RIZA PEHLİVAN
Pozitif Öneriler 
İBRAHİM DUMANAY
İBRAHİM DUMANAY
Bir Hayalim Var
MUSTAFA AYDEMİR
MUSTAFA AYDEMİR
Sıdıka Avar ve Dağ Çiçekleri (2)
AHSEN ARAL UYAR
AHSEN ARAL UYAR
Makarna, Ketçap ve Kadın Çorabı
EZGİ KIZILAY
EZGİ KIZILAY
Tarçın 
AYHAN DEMİR
AYHAN DEMİR
Bakış Açısı
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Politika Ekonomi Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Kültür-Sanat-Turizm Eğitim Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri