Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji Videolar
Kışın kalp krizi riski artıyor
Kışın kalp krizi riski artıyor
Türkiye, otomotiv üretiminin yüzde 85’ini ihraç etti
Türkiye, otomotiv üretiminin yüzde 85’ini ihraç etti
Adli bilimciler yeni nesil terör saldırılarına karşı uyarıyor
Adli bilimciler yeni nesil terör saldırılarına karşı uyarıyor
Sucuktan langırt izleyenleri güldürdü
Sucuktan langırt izleyenleri güldürdü
Başkan Uysal, ‘12 ay turizm için gerçek bir plana ihtiyacımız var’
Başkan Uysal, ‘12 ay turizm için gerçek bir plana ihtiyacımız var’
HABERLER>EĞİTİM
2 Kasım 2017 Perşembe - 13:57

Eğitim Bir-Sen’den, "Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi" rapor açıklaması

Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim yöneticilerini sadece mülakat benzeri bir sınavla atamaktan vazgeçmeliler"

Eğitim Bir-Sen’den,  Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi  rapor açıklaması

ANKARA (İHA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, "Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim yöneticilerini sadece mülakat benzeri bir sınavla atamaktan vazgeçmeliler" dedi. Yalçın öğretmenlere not uygulamasına ise, "Öğrencilerin öğretmenlere parmak sallayacak noktaya getirilmesine gönlümüz asla razı değildir. Meslektaşımın notu her zaman ‘yüz’dür" şeklinde tepki gösterdi.
Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen Konfederasyonu Eğitimciler Birliği Sendikasının (EĞİTİM-BİR-SEN) ev sahipliğinde "Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariye Sistemi" raporu adı altında basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, eğitim kurumlarının yönetici görevlendirme sürecinin, yönetici görevlendirme yönetmeliklerine açılan iptal davalarında verilen yürütmenin durdurulması kararları ile yönetilemez ve yürütülemez bir hal aldığını vurgulayarak, "Mahkeme kararları göz önünde bulundurularak çıkarılan yürürlükteki yönetmelik, mevcut sorunlara kısa vadeli çözümler getirse de, kazanılmış hakların korunması ve tecrübeli yöneticilerin görevlerinin devamının sağlanması noktasında yetersizdir. Eğitimden amaçlanan faydanın elde edilmesi, okulun iyi örgütlenmesine ve iyi yönetilmesine, okulların iyi yönetilmesi de bilgili, deneyimli, kavrayışı güçlü, yani liyakatli eğitim liderlerinin işbaşında olmasına bağlıdır. Türkiye’nin eğitim kurumlarında, eğitim yönetimi alanında ehliyet sahibi, nitelikli, profesyonel ve vizyon sahibi yöneticilere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Okul yöneticileri eskiden olduğu gibi sadece mevzuatı uygulayan ve okul binasından sorumlu kişiler değildir" ifadelerini kullandı.
Eğitim yöneticilerinden beklentilerin artığını vurgulayarak, eğitim yöneticisi kavramının yerini eğitim liderinin almaya başlamış olmasının da buna işaret olduğuna dikkat çeken Yalçın, "Eğitim yöneticilerinin seçimi ve eğitimleri dünden çok daha önemli hale gelmiştir. Türkiye’de sık değişen yönetici atama uygulamaları nedeniyle okullarda kurumsallaşma sağlanamamakta, yönetici statü ve rolleri erozyona uğramaktadır. Bu nedenle, eğitim sistemimizde esnek ve kendisini geliştirebilen bir yönetici seçme, atama modeli oluşturulmalıdır. Bu model, katılımcı bir anlayışla tüm paydaşların önerilerinin alındığı ortak bir akılla geliştirilmelidir" şeklinde konuştu.

"Eğitim kurumları yöneticileri mesleki güvenceye kavuşturulmalıdır"
"Eğitim sistemini düzenleyen yasal metinlerde değişikliğe gidilerek eğitim yöneticiliği ayrı bir meslek haline getirilmelidir" diyen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye kamu yönetiminde, yöneticilik genel olarak bir uzmanlık alanı ve meslek olarak görülmemektedir. Bu anlayış, devletin diğer alanlarına da hakimidir. Eğitim yöneticiliği, dünya genelinde bir meslek iken, Türkiye’nin eğitim sisteminde, herhangi bir yöneticilik eğitimi almamış, asıl mesleği öğretmenlik olanların ‘ikinci görev’ olarak yürüttükleri bir işten ibarettir. Bu durum, kimi zaman başarılı bir öğretmenin kaybedilmesine, başarısız bir yöneticinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Eğitim kurumu yöneticiliği ‘ikinci görev’ ve ‘görevlendirme’ kapsamından çıkarılmalıdır. Eğitim yöneticiliğine en iyiler yönlendirilmeli, mesleğin statüsü, ücret ve diğer boyutlarıyla cazip hale getirilerek özendirilmeli, görev, yetki ve sorumluluk dengesi sağlanmalıdır. Eğitimde, yönetimin bilim, yöneticiliğin de profesyonel bir meslek olarak kabul edilmemesi halinde, yöneticilerin yönetsel etkililiği azalacağı gibi yönetici başarısı da rastlantısal hale gelecektir."

"Eğitim yöneticilerinin mesleki yeterlilikleri ve standartları geliştirilmelidir"
Yöneticilerin sahip olması gereken liderlik ve yeterlilik kriterlerinin, geliştirilmeye ve standartlaştırılmaya muhtaç olduğunu belirten Yalçın şunları kaydetti:
"Eğitim yöneticiliği için oluşan, her öğretmenin yapabileceği, kolay ve rahat bir görev olduğu algısı, eğitim sistemine zarar vermektedir. Dolayısıyla eğitim yöneticisi olmayı seçenlerin profesyonel anlamda hizmet öncesi eğitimden geçmeleri zorunlu olmalıdır. En başta okul yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlilikler belirlenmeli ve bunlar tescil edilmelidir. Oluşturulacak ulusal standartlar, okul yöneticilerinin birer eğitim lideri olarak sahip olmaları gereken bilgi, beceri, deneyim, tutum ve yetkinliklere göre hazırlanmalıdır. Eğitim yöneticilerinin öğretmenlik becerileriyle birlikte, yönetim süreçleri, insan kaynakları yönetimi, demokratik okul yönetimi, farklılıkların yönetimi, stres yönetimi, çağdaş eğitim denetimi, eğitim ekonomisi, eğitim hukuku, örgütsel iletişim, çatışma yönetimi, takım kurma, yönetsel mevzuat, psikoloji, sosyoloji, etik liderlik, öğretimsel ve teknolojik liderlik gibi alanlarda yeterlilik sahibi olması beklenmektedir."

"Etkili eğitim için nitelikli eğitim liderleri yetiştirilmelidir"
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eğitim yöneticilerinin göreve başlamadan önce profesyonel bir hazırlık sürecinden geçmediğini ileri sürerek, "Görevdeyken düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına katılma zorunlulukları da bulunmamaktadır. Eğitim yönetimine ilişkin lisansüstü eğitim yapmış olmak, tercih nedeni bile değildir. Bunların yanında, üniversitelerin eğitim yönetimi programları ciddi bir revizyondan geçirilmelidir. Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere seçilmiş olan adaylara, hizmet öncesi eğitim mutlaka zorunlu hale getirilmelidir. Yönetici adaylarının atamaları, yönetim bilgi ve becerileri okul yöneticiliği için yeterli düzeye getirildikten sonra yapılmalıdır. Eğitim yönetiminde lisansüstü eğitim yapmış olmak, tercih nedeni olmalı ve teşvik edilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim yönetimi alanında hizmet öncesi eğitimi benimsemeli ve üniversitelerin eğitim yönetimi bölümleriyle iş birliği içinde olmalıdır" dedi.

"Objektif ve adil bir seçme, atama sistemi yürürlüğe konulmalıdır"
"Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim yöneticilerini sadece mülakat benzeri bir sınavla atamaktan vazgeçmeliler" vurgusunu yapan Yalçın, eğitim yöneticisi seçme süreçlerinin nesnel, şeffaf ve yargı denetimine açık olması için demokratik metotlardan yararlanmak gerektiğine işaret ederek, "Liyakat ilkesinin gereği olarak, bilgi düzeyini ölçen yazılı sınavlar ile beceri ve tutumları değerlendiren sözlü sınav -bugünkü uygulamadan farklı bir mülakat- yapılmadan eğitim yöneticisi unvanı kimseye verilmemelidir. Sözlü sınav konusunda objektif kriterler belirlenmelidir. Bunun için de yetkin komisyon üyeleri, psikoteknik değerlendirme, yapılandırılmış sorular ve yargı denetimi gibi temel şartlar sağlandıktan sonra mülakat uygulaması hayata geçirilmelidir. Sağlıklı bir sözlü sınav yapılamaması, eğitim yöneticilerinin sadece yazılı sınavla seçilmeleri gibi bir durumun ortaya çıkmasına neden olacak, bu da, adayların temsil, kişilik özellikleri ve iletişim becerileri gibi niteliklerinin ölçülememesi ve değerlendirme dışı kalması anlamına gelecektir. Eğitim yönetiminde karar alıcı ve siyasi makamlar olarak anılan müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürlerin, eğitime geniş perspektiften bakabilen yöneticiler arasından seçilmesi ve bu makamların ‘istisnai kadrolar’ kapsamına alınarak Bakan ile gelip Bakan ile gitmeleri sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

"Meslektaşımın notu her zaman ‘100’dür"
Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Yalçın, son dönemde gündemde olan, pilot uygulama olarak 12 ilde uygulanan, ‘öğrencilerin öğretmenlere puan vermesi’ durumu konusunda gelen bir soruya, "Asla öğretmenler tarafından kabul göremeyen bir uygulama olarak şuan pilot bazlı gidiyor. Biz buna karşı duruşumuzu ortaya koyduk. Öğrencinin, velinin ve öğretmenin yan yana duranların bir biri ile karşı karşıya getirilecek şekilde kırdıracak bu düzeni uygulamayı asla doğru bulmuyoruz. Pilot uygulamada şuanda sıkıntılar yaşanıyor. Öğretmenleri, öğrencilerin oyuncağı haline getirirseniz, herkesi şamar oğlanına döndürüp buradan bir fayda elde edilemez. Yan yana duranları karşı karşıya getirmeyin. Öğretmenler odalarında öğretmenleri bir birine kırdıracak bir şeye vesile olmayın. Öğrencilerin öğretmenlere parmak sallayacak noktaya getirilmesine gönlümüz asla razı değildir. Meslektaşımın notu her zaman ‘100’dür. Akşam aklına geleni sabah araziye süren bir mantıkla yapılacak işler sadece eğitim ortamlarını provoke etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Şuan uygulamak istedikleri sistem tam bir ‘Zihni Sinir’ projesidir. Bu konuda acilen geri adım atmaya ihtiyaç vardır" cevabını verdi.

 
Borsa ilk yarıda rekor kırdı
 
Güler Sabancı, dünyanın en güçlü kadınları arasındaki tek Türk
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Bursa’da öğrenciler donuyor
Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu: - “Kazanlar ...
(Özel haber) Üstün zekalı Muhammed 14 yaşında üniversiteye başlayabilir
8 yaşında ilkokulu bitiren Muhammed, Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliği ...
Beyaz önlük hayalleri gerçek oldu
Tıp Fakültesi öğrencileri ilk beyaz önlüklerini giydi
 
TDEx ‘Paylaşmaya Değer Fikirler’ Konferansı 28 Ekim’de
İSTANBUL (İHA) - Vizyon Koleji’nin ev sahipliğinde, dünyanın önde gelen ...
4 bin 200 öğrenci ile okuma zinciri
Tokat’ın Zile ilçesinde düzenlenen etkinlikte 4 bin 200 öğrenci, vatandaşların ...
32 bin öğrenci değişen YKS sistemine uygun ilk denemesini yaptı
İSTANBUL (İHA) - Yeni üniversiteye giriş sınavı olan YKS’nin ilk denemesi, ...
 
5 milyon liseliye inovasyonun kapıları açıldı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Young Guru Academy (YGA)’nın hayal ...
Daha elverişli bir eğitim için ‘BüyükAile’ modeli
Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas: - “Dünyanın uygulamaya çalıştığı, ...
Öğrenci velilerinin yarısı servis güvenliğinden endişe duyuyor
Yapılan araştırmalarda öğrenci velilerinin yarıya yakınının servis güvenliğinden ...
 
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
LEYLA ŞAHİN
LEYLA ŞAHİN
Oyun Bağımlılığı Kamburlaştırıyor!
M. TURHAN İMAMOĞLU
M. TURHAN İMAMOĞLU
İsveç
SELVER AKAR
SELVER AKAR
Peynirli Zeytinli Kek ile Şekerpare Tarifi
YİĞİT CANDEMİR
YİĞİT CANDEMİR
Her Şeyden Sonra
CENGİZ ÖZER
CENGİZ ÖZER
Dindar Neslin Geldiği Son Nokta!
FERDA HEKİMCİ
FERDA HEKİMCİ
Bir Plastik Poşet Dünya’ ya Bedeldir!...
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri