Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji Videolar
Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu’nda Yakup Karaca’dan bayrağı devraldı
Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu’nda Yakup Karaca’dan bayrağı devraldı
20 yılın ardından 17 AĞUSTOS
20 yılın ardından 17 AĞUSTOS
“Kola, kahve ve kafein bağımlılığına dikkat”
“Kola, kahve ve kafein bağımlılığına dikkat”
“Yeni lastiklerle hemen uzun yola çıkılmamalı, en az bir hafta alıştırma yapılmalıdır”
“Yeni lastiklerle hemen uzun yola çıkılmamalı, en az bir hafta alıştırma yapılmalıdır”
“Kaz Dağları’nda su kaynaklarının kirlenme olasılığı çok yüksek”
“Kaz Dağları’nda su kaynaklarının kirlenme olasılığı çok yüksek”
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
7 Şubat 2019 Perşembe - 11:03

Başkent’te Bilişim personellerinin özlük hakları masaya yatırıldı

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA TÜRKİYE Bilişim Derneği (TBD), bilişim sektöründe çalışan personellerin özlük hakları ve 3600 ek gösterge konusunda “Bilişim Personellerinin Özlük Haklarının İyileştirilmesi” konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkent’te Bilişim personellerinin özlük hakları masaya yatırıldı

 

 

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA

 

TÜRKİYE Bilişim Derneği (TBD), bilişim sektöründe çalışan personellerin özlük hakları ve 3600 ek gösterge konusunda “Bilişim Personellerinin Özlük Haklarının İyileştirilmesi” konulu bir toplantı gerçekleştirdi. 6 Şubat 2019 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen toplantıda, açılış konuşmaları TBD Başkanı Rahmi Aktepe ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu tarafından yapıldı.

“TBD BİLİŞİM PERSONELLERİNİN 3600 EK GÖSTERGE KAPSAMINA ALINMASINI İSTİYOR”

Bilindiği üzere Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarla birlikte hazırlanan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareciler ile emeklileri kapsayan 3600 ek gösterge yasasıyla ilgili çalışmalar halen devam ediyor devam ediyor. Bu kapsamda TBD, Dijital Türkiye Yol Haritası doğrultusunda tüm sektörlerde dijital dönüşümü etkin ve sürdürülebilir olarak gerçekleştirebilmek ve dijital ekonomiyi geliştirebilmek için gerekli olan bilişim uzmanlarının yetkinliklerinin arttırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi önem arz ettiğini belirtiyor. Konuyla ilgili konuşan TBD Başkanı Aktepe, şu ifadeleri kullanıyor: “50 yıla yaklaşan bir süredir ülkemizin Bilişim'le dönüşümü vizyonunu ortaya koyan ve bu alanda çabalarını aralıksız sürdüren TBD, verilen emekler sonucunda ve yaklaşık yarım asırlık ömrü içine oldukça fazla ilki sığdıran TBD, 1994 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “ Kamu Yararına Dernekler” statüsüne alınmıştır. Üye yapımız bilim adamları, bilişimciler, her meslekten uzman kişiler, eğitimciler, kısacası her yaş ve kademede vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Türkiye Bilişim Derneği, kendi alanı içerisinde hem toplumsal, hem mesleki konularda hizmet ve çözüm üretmek üzere organize olmuş bir yapıya sahiptir. Toplumsal hizmetlerimiz, bilişim toplumuna dönüşme yolunda Kadınlara, Gençlere, Çocuklara Bilgi iletişim olanakları ile tanışmaları, yakınlaşmaları ve hatta bu olanaklarla artı değer üretebilecek noktalara gelmeleri yönünde çözüm ve hizmet oluşturmak, Dijital uçurum durumu yaratan bölgesel farklılıklara karşı karar noktalarını harekete geçirecek ve çözüm üretecek etkinlikler ve projeler üretmektir.

“AKTEPE’DEN TÜRKİYE’NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNDE YETKİN İNSAN VURGUSU”

KOBİ’ler de ülke ekonomisinin en önemli aktörleri olarak başlıca hedeflerimizdendir. Derneğimiz, birlikte çalışmanın önemini de dikkate alarak bu konuda KOSGEB ile işbirliğini yoğunlaştırmış, ülke ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ‘lerin dijital/sayısal dönüşümüne yönelik projelerin desteklenmesine önemli katkılar sağlamıştır Ayrıca sağlık, tarım, hukuk, yazın, müzik-spor alanlarında süreklilik taşıyan etkinlik ve yayınlarını üretmeye devam etmektedir. Diğer yandan, hem kamudan hem de özel sektörden bilişim alanında çalışanların üye profilimizin temelinde yoğunlukla yer alması ve derneğin amaçlarının arasında bulunan mesleği sahiplenici unsurlar nedeniyle, bir meslek örgütü hüviyetiyle çalışmalarımızı bu alanda da güçlendirmemizi ve öncü-sözcü durumunda bulunmamızı gerektirmektedir.

Duyurulmuş amaçlarımız arasında en başta gelenlerden üç madde de bu konuyu işaret etmektedir Bu amaçları sizlerle paylaşmak isterim: Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak, Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemek, Bilişimle ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda işbirliğini sağlamak. Bu amaçlar doğrultusunda TBD daima bilişimle dönüşmenin en önemli dayanağı olan bilişim çalışanlarının, mesleki standart ve yetkinlikleri oranında hakkaniyetli çalışma şartlarına sahip olması, meslek adaylarının ise seviye farkları olmayan yetkinliklerinde standart birliği oluşturabilecek eğitimlerden geçebilmesi konularında öncülük ve savunuculuk rolünü yıllardır ısrarla sürdürmektedir. Bu gün tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlayabilmek ve kurumsal kaliteyi arttırabilmek adına yeni teknolojilere dayalı dijital endüstri yapısını oluşturup, yerli ve milli çözümlerle geliştirmeye devam ederek, sürekliliğini sağlayacak kapasitede “yetkin insan kaynağı” ihtiyacı ön plana çıkmaktadır.

“BİLİŞİM ÇALIŞANLARININ MESLEK ÜNVANLARINA ÖZGÜ ÖZLÜK HAKLARI GETİRİLMELİ”

Dijital Türkiye Yol Haritası doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın “Dijitalleşmeye özel bir önem veriyor, dijital Türkiye’nin zamanının geldiğine inanıyoruz.” sözleriyle altını çizdiği gibi, Bilişim sektörü ve sektörün gelişmesi için bu sektörün “çalışanları” kritik önem arz etmektedir. Değerli paydaşlar Küresel “yeni endüstri” ortamında ihtiyaç duyulan yapıların öz kaynaklarla geliştirilmesi amacıyla; Ulusal seviyede dijital dönüşüm koşullarının ve standartlarının belirlenmesi, Kamu kurumlarının ve özel sektörün dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine yönelik inovatif çözümlerin net olarak ortaya çıkarılması ve uygulamasına başlanması acil bir konudur. Her iki stratejinin de tabanında elbette yetkin üretici ve uygulayıcı bilişim çalışanlarının varlığı, verimliliği, doğru iş yapma becerisi, oluşan yeni teknoloji bağlantılı görev tanımlarının netliği ilk ele alınması gereken bileşenlerdir.

Bu noktadan bakıldığında, mevcut durum bağlamında görev tanımlarının, göreceli bir çeşitliliğe bürünmesi, çeşitli isimler, unvanlarla oluşan karmaşık bir ortam ve standartlardaki belirsizlikler önemli sorunlardır. Nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve yetişmiş meslek elemanlarının etkili, verimli ve uzmanlıklarıyla doğru orantıda çalışma şartlarında olabilmeleri bugün endüstri 4.0 ile dijital dönüşümünü tamamlamaya çalışan ülkemiz için çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye, verimlilik artışından güç alan dijital ekosistemini oluşturmak zorundadır. Tüm unsurlarıyla bir bütün oluşturan dijital ekosistemin temel payandaları kısaca, küresel kriterlerde kabul edilen standartlar saptamak, üretmek ve kullanmak, teşvik ve destekler ile girişimleri güçlendirmek, serbest rekabet ortamı yaratılarak gelişmenin, ticari başarının ve markalaşmanın yolunu açmak, nitelikli insan kaynağına sahip olmanın gereklerini eğitimde ve çalışma ortamlarında yerine getirebilmek, siyasi yönetimde söylem ve bakış açısını bu kararlılık içerisinde tutmaktır. Bu doğrultuda, Bilişim çalışanlarının mesleklerine ve mesleki unvanlarına özgü özlük haklarının oluşturulmasına yönelik farkındalığı arttırmak, paydaşlar olarak hepimizin en büyük öncelikleri arasında gelmelidir. Kısa bir süre önce, 2.Ankara KOBİ Bilişim Kongresi’nde konunun aciliyeti nedeniyle bir parantez açarak sözünü ettiğim gibi, Sistem Çözümleyici ve Programcı ünvanlına sahip bilişim personelinin, bugünlerde gündemde olan 3600 ek gösterge kanun teklifinin içinde yer almasını TBD olarak çok önemli buluyoruz ve dikkate alınması konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan da, mademki “bilişim dönüşmemizin en önemli aracıdır” diyoruz ve bilişim çalışanlarına büyük sorumluluklar düştüğünü ifade ediyoruz; bu değerli personele “Bilişim Uzmanlığı” kadrosunun ihdas edilmesi konusunu da yakından takip etmekteyiz. Tüm karar noktalarına iletmeyi istediğimiz bu mesajların gereken ilgi ve tedbirleri beraberinde getireceğinden eminiz.”

“PERSONELİN KATILDIĞI EĞİTİM VE KAZANIN SAĞLADIĞI SERTİFİKALARIN KADEMESİ VE ÜNVANINA ETKİ ETMESİ SAĞLANMALIDIR”

Toplantıya ev sahipliği yapan BTK Başkanı Karagözoğlu ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Bilişim çalışanlarının özlük hakları bizler için çok önemli bir konu. Birçok sektörün temelini oluşturan bilişim sektörünün gelişmesi için, bu alanda çalışan personeller kritik önem arz etmektedir. Aklımıza gelebilecek bütün sektörlerde ilerleyebilmenin yegâne yolu, kaliteli, kalifiye ve iyi yetişmiş personele sahip olmaktır. Bu doğrultuda, yetkin bilişim uzmanlarının sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı himayesinde yürütülen 2015-2018 Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planı’nın, kamu bilişim personelinin istihdamının düzenlenmesi başlıklı 61’inci eylem maddesi ile kamu bilişim personellerinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve kadro sayısının arttırılması planlanmıştır. E-Devlet projeleri yürüten kurumlar başta olmak üzere, kamu kuruluşlarında kurul strateji planına uyumlu BT stratejisinin hazırlanması yaklaşımının benimsenmesi, bilişim alanında çalışan personeller için önemli bir adımdır. Bu anlamda BT stratejisinde profesyonelleşmenin bir strateji hedefi olması da çok önemlidir. Bilişim personelinin özlük haklarının, uluslararası piyasa şartlarıyla rekabet edebilecek seviyeye getirilmesine yönelik atılan adımların hızlanması gerekiyor. Ücret ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, personelin kendisini geliştirmeye yönelik imkânların sunulması, faaliyet alanı ile ilgili eğitim ve sertifika programlarına katılımlarının teşvik edilmesi önemlidir. Personelin katıldığı eğitim ve kazanın sağladığı sertifikaların kademesi ve ünvanlına etki etmesi sağlanmalıdır. Bu kademe ve unvanlar, personel için motivasyon sağlayan unsurlardır. Başarılı projeler ve görevler ifa eden personelin ödüllendirilmesi gibi uygulamaların da faydalı olacağı kanaatindeyim.”

 
“Trafikte Öncelik Yayaların” sloganı ile trafikte yeni dönem başladı
 
Serbest piyasada döviz fiyatları
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
“Trafikte Öncelik Yayaların” sloganı ile trafikte yeni dönem başladı
BEGÜM ARSLAN / ANKARA   İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, ...
CİLDİN DOĞAL TAZELİK HİSSİ “NANE YAPRAKLARI”
BEGÜM ARSLAN / ANKARA            Genellikle içeceklere katılan taze ...
İşyeri Kanseri Mobbing, çalışanı intihara veya cinayete kadar sürüklüyor
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde Mobbing ...
 
 “Özel dikim elbiseler kendini belli eder”
Çankaya Çevre Sokak’ta terzilik yapan Saim Erkoç, yaptığı özel dikim işlerle ...
SİNABDER’den önce doğa temizliği sonra balık
SİNABDER (Sincan Amatör Olta Balıkçıları ve Kara Avcıları Derneği) balıkçıları ...
Meme kanserinde yeni yaklaşımlar yaşam süresini uzatıyor
4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle görüş bildiren Tıbbi Onkoloji Uzmanı ...
 
Lazer epilasyon mağdurları artıyor
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA TÜRK Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. ...
Reel sektör ve finans sektörü olarak hep birlikte Anadolu'yu dolaştık
Hükümetimizin ve bankalarımızın desteği ile içinde bulunduğumuz sıkıntılı ...
Başkent’te “Bireysel Emeklilik Sistemleri” masaya yatırıldı
EMEKLİLİK Gözetim Merkezi (EGM), "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye ...
 
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
AYHAN DEMİR
AYHAN DEMİR
Zahidem
SELEN YEDİER
SELEN YEDİER
İşletmenizde Veri Güvenliğini Sağlamak İçin 5 Kolay Yöntem
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
Kryztof Kieslowski Dekalog Dizi Filmleri
YİĞİT CANDEMİR
YİĞİT CANDEMİR
Zaman Kendi Çocuklarını Yutar
A. NAZ SÜRENKÖK
A. NAZ SÜRENKÖK
Zamansız Ayrılıklar
AYŞE GÜLÇİN İLHAN
AYŞE GÜLÇİN İLHAN
TARİHİN İLK ŞAİRİ BİR KADIN
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri