Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji Videolar
Ankara’da “Bal Günleri” başlıyor
Ankara’da “Bal Günleri” başlıyor
NKP’den Sinop Nükleer Santral Projesi’ne tepki: “Dünyada ve ülkemizin hiçbir yerinde nükleer santral istemiyoruz”
NKP’den Sinop Nükleer Santral Projesi’ne tepki: “Dünyada ve ülkemizin hiçbir yerinde nükleer santral istemiyoruz”
EĞİTİM SEN’DEN FİLİPİNLER’E TEPKİ
EĞİTİM SEN’DEN FİLİPİNLER’E TEPKİ
‘Black Friday’ çılgınlığına Ankaralılar da katıldı
‘Black Friday’ çılgınlığına Ankaralılar da katıldı
“FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası” Şampiyonası Başkent Ankara’da başladı
“FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası” Şampiyonası Başkent Ankara’da başladı
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
6 Ağustos 2019 Salı - 10:48

“Ankara’nın yüzde 38 olan şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltması su yönetiminde öncelikli hedef olmalı”

SU Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, nüfusu hızla artan Ankara ve İstanbul gibi metropollerimizin su yönetimlerinin artık bir kentin su yönetimi konseptini aşarak AB üyesi birçok ülkenin su yönetimi büyüklüğüne eriştiğini, bu nedenle de kent yöneticilerinin hizmet üretme politikaları

“Ankara’nın yüzde 38 olan şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltması su yönetiminde öncelikli hedef olmalı”

SU Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, nüfusu hızla artan Ankara ve İstanbul gibi metropollerimizin su yönetimlerinin artık bir kentin su yönetimi konseptini aşarak AB üyesi birçok ülkenin su yönetimi büyüklüğüne eriştiğini, bu nedenle de kent yöneticilerinin hizmet üretme politikaları içinde öne çıktını söyledi. 
“SU FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ KADAR HANE HALKI GELİRİNDEKİ ARTIŞ DA ÖNEMLİ BİR PARAMETREDİR”
Ankara ve İstanbul’un su yönetimlerinin orta ve uzun vadede çevre duyarlılığı içinde, karşılanabilir fiyatla kaliteli su ve çevre sağlığı hizmeti verebilmesinin ancak mevcut riskleri görüp önlem alabilmesi ile mümkün olacağı değerlendirmesinde bulunan SPD Başkanı Yıldız; “Türkiye’nin metropollerinde su hizmetleri yönetimi, plansız kentleşme, kente göç, iklim değişimi etkileri, girdi maliyetleri, gibi birçok baskının altında hizmetlerini sürdürmektedir. Bu baskılara ilaveten ortaya çıkabilecek bazı riskler Ankara, İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerimizde su hizmetleri yönetimini zorlayacaktır. Metropollerde yerel seçimler ile değişen yönetimlerin su hizmetleri yönetimi anlayışında da değişiklikler olmuş, Ankara, İstanbul ve İzmir’de su bedellerinde değişen oranlarda indirim kararları alınmıştır. Su bedellerinde Ankara’da 21 Ocak 2019 tarihinden itibaren yüzde 30 oranında, İstanbul’da 13 Mayıs 2019’dan itibaren yüzde 48’e varan oranda indirime gidilmiştir. Bu kararlar, son dönemde artan işsizlik, düşen hane halkı gelirlerini ve insanların su gibi yaşamsal ve talebi sürekli olan bir doğal kaynağa ulaşma hakkını gözeten kararlar olması açısından çok önemli ve anlamlıdır. Ancak bu kararların uzun dönem sürdürülebilir olması da önemlidir. Bu uzun dönem tanımı bu kentlerde hane halkı gelirindeki mutlak artışa kadar olan dönem olarak düşünülebilir Çünkü dünyada genel kabul gören kriter bir hanenin su için ödediği bedelin hane halkı gelirinin yüzde 2,5’ini  geçmemesidir. Bu durumda bu kriterin sağlanması için su fiyatlarındaki düşüş kadar hane halkı gelirindeki artış da önemli bir parametredir.” dedi.
“ANKARA’DA DAHA FAZLA OLMAK ÜZERE HER İKİ KENTİMİZDE DE ŞEBEKELERDEKİ KAYIP VE KAÇAKLARIN AZALTILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI GEREKLİDİR”
SPD olarak, İstanbul ve Ankara’da alınan bu kararların sürdürülebilir olmasına katkıda bulunmak için konuyu biraz irdelediklerini söyleyen Yıldız; “ASKİ’nin 2018 yılı faaliyet raporunda abone sayısı 2.289 746, kurumlar hâsılatı ise 2.400.000.000 TL olarak belirtilmiştir. Su bedelinde yapılan yüzde 30 oranındaki indirimle, hane halkı gelirindeki mevcut azalma süreci dikkate alındığında bu gelirde yaklaşık bu oranda bir düşüş gerçekleşecektir. Ancak Ankara biraz şanslı olup başkentimizin su temin gideri de yaklaşık bu oranda azalmıştır. Gerede Sistemi su temin hattının açılmasıyla Ankara, Kızılırmak’tan 650 m pompajla gelen suyun büyük enerji maliyetinden şimdilik kurtulmuştur. Bu nedenle Ankara’nın su bedelindeki yüzde 30 ‘luk bu indirim ASKİ’nin bütçe dengesine önemli bir yük taşımayacaktır. İSKİ’nin su bedelinde yüzde 48’e varan indirimi İstanbul’daki konut abonelerinin yüzde 90’ını kapsamıştır. Ayrıca suya her ay TÜFE oranında yapılan aylık güncelleme de kaldırılmıştır. İSKİ’nin 2018 yılındaki şebeke suyu hizmetlerine ilişkin kurumlar hâsılatı 4 milyar 934 milyon TL olmuştur. Su bedelinde yapılan ve yüzde 48’e varan indirimle, bütçenin bu girdisinde önemli oranda bir düşüş gerçekleşecektir. İstanbul ve Ankara’nın su ihtiyaçları “komşu havzalardan su transferi” yolu ile sağlanmaktadır. Bu durum mevcut suyla kendine yeterlilik çalışmalarının arttırılması ve arıtılmış atık su kullanımının yaygınlaştırılması gibi alternatif su kaynakları yaratmayı gerekli kılmaktadır. Ankara’da daha fazla olmak üzere her iki kentimizde de şebekelerdeki kayıp ve kaçakların azaltılması için çalışmalar yapılması gereklidir. Yine her iki kentimizde atık suyun arıtılarak yeniden kullanım oranları çok düşük olup bu konuda da yatırıma ihtiyaç vardır. Her iki kentimizin de kuraklığa ve kent taşkınlarına karşı akıllı su kenti olarak hazırlanması gereklidir. Ayrıca Ankara’ya her yıl 100 bin İstanbul’a ise yaklaşık 200 bin civarında su abonesi dâhil olmaktadır. Metropollerin su yönetimi, talepteki artış, su kullanım bilinci, su hizmetindeki tahakkuk’un gerçekleşme oranı, enerji fiyatındaki artış ve iklim değişikliği gibi birçok faktörü dikkate alan gerçekçi- dinamik bir planlamaya ihtiyaç duyar. Bu planlama yapılırken suyun bir insan hakkı olduğu ve kamusal bir hizmet olarak verilmesi gerektiği öncelikli şart olarak kabul edilmelidir.” dedi.
“KAYIP KAÇAKLARIN ÖNLENMESİ İÇİN ASKİ’NİN CİDDİ BİR FİNANSMANA İHTİYACI VAR”
“Su hizmetlerinin kaliteli ve sürdürülebilir olması ekonomik, ekolojik ve sosyal alanlarda dengeli bir politika izlemesi ile mümkün olur.” değerlendirmesinde bulunan Yıldız; sözlerini şöyle devam ettirdi: “Bunun sağlanabilmesi için gelişmeler ve karşı karşıya kalınabilecek riskler de analiz edilmelidir. Bunları yaratabilecek gelişmelerin bazılarından aşağıda söz edilmiştir. Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 5. Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin başkanlığında 28 Mayıs’ta Ankara’da toplandı ve “Türkiye’nin İlk Ulusal Su Planını “ yürürlüğe girdi. 19 Temmuz’daki TBMM oturumunda ise 11nci Kalkınma Planı kabul edildi. Her iki plan da 2019-2023 dönemini kapsıyor ve su yönetiminin dikkat etmesi gereken yol haritalarını içeriyor. Ulusal Su Planında: su temini ve kanalizasyon hizmetleri yatırım bedellerinin geri ödenmesi konusunda şu öneri yer almış “Su ve çevresel altyapı tesislerine harcanan yatırım bedellerinin geri ödemelerinin takibini sağlayacak merkezi tek bir mekanizma oluşturulmalıdır” 19 Temmuz 2019 tarihinde TBMM’de kabul edilen 11. Kalkınma Planında yerel yönetimlerin su hizmetlerini doğrudan ilgilendiren bu konu şöyle yer almış “698,2. İçme suyu yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında DSİ’nin içme suyu proje finansmanının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını teminen geri ödeme sistemi geliştirilecektir. “ Her iki Planda da sözü edilen bu geri ödeme sisteminin öncelikli adresleri, DSİ’nin Gerede Su Getrime Tüneli ve Melen Projesi gibi çok büyük su temini gibi su altyapısı projelerini gerçekleştirdiği Ankara ve İstanbul yerel yönetimleri olabilir. Bu durum bu iki kentimizin bütçelerine ilave yükler getirecektir. Diğer taraftan İstanbul’da Belediye Meclisi’nin borçlanma ihtiyacı rakamlarında kesintiye gitmesi ve Başkan İmamoğlu’nun “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin daha büyük borçlanmaları ihtiyacı olduğu bir kesinliktir. Belirtmek isterim ki merkezi hükümetten yani Maliye’den ve İller Bankası’ndan gelen rakamdan bile ilk 6 ayda 1 milyara yakın bir azalma olmuştur.” açıklaması İstanbul’un yakın dönemde yaşayabileceği finansman bulma zorluklarını ortaya koymaktadır. Ankara’da ve özellikle İstanbul’da düşürülen su bedellerinin, su ve çevre sağlığı hizmetindeki kaliteyi düşürmeden ve gelecekte daha büyük artışlara zorunlu kalmadan sürdürülebilir olabilmesi için, yerel yönetimlerin merkezi idare tarafından desteklenmesi gereklidir. Ayrıca yerel yönetimlerin bu konudaki başarısı, tüm yatırım ve harcamalarındaki plansızlığın ve israfın önlenmesine, su ve kanalizasyon idarelerinin yüksek performansına ve ülkenin genel ekonomik gidişatına da doğrudan bağlıdır. Bunların yanı sıra yerel yönetimlerin stratejik eylem planı öncelikleri de uygun seçilmelidir. Ankara’nın yüzde 38 olan şebeke kayıp ve kaçaklarını azaltması su yönetiminin öncelikli hedefleri arasında olmalıdır. Bunun için ASKİ’nin ciddi bir finansmana ihtiyacı vardır. Halen Melen ve Yeşilçay sistemi İstanbul’un yıllık su ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılamaktadır. Daha önce de gerçekleştiği gibi, yeni kurak bir dönemde İstanbul daha çok 185 km mesafeden daha yüksek birim maliyetle gelecek olan suyu kullanacaktır. Ayrıca Melen sistemi halen kısmi olarak tamamlanmış olup bu sistemin Melen Barajı dâhil ilave yatırımlar için finansmana ihtiyacı vardır. Aksi takdirde orta vadede İstanbul’un su talebinin karşılanabilmesi zorlaşacaktır.
“METROPOLLERİMİZİN SU YÖNETİMİNDE RASYONEL VE DİNAMİK PLANLAMALAR ŞART”
Nüfusu hızla artan Ankara ve İstanbul gibi metropollerimizin su yönetimleri artık bir kentin su yönetimi konseptini aşmış ve AB üyesi birçok ülkenin su yönetimi büyüklüğüne erişmiştir. Bu nedenle de kent yöneticilerin hizmet üretme politikaları içinde öne çıkmıştır. Bu kapsamda son dönemde su hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla verilmesi için indirilen su bedelleri, İSKİ’nin gelir bütçesinde günde yaklaşık 1 milyon dolarlık, ASKİ’nin gelir bütçesinde ise günde 350 000 dolarlık azalma yaratmıştır. Gelir bütçelerindeki bu azalma ile birlikte ülke ekonomisindeki yavaşlama, kredi bulma zorlukları, enerji fiyatlarındaki sürekli artış, yerel yönetimlerin bütçesine gelecek ilave geri ödeme yükleri, yeni su yönetimlerini bekleyen riskler olarak ortaya çıkmaktadır. Metropollerimizin su yönetimlerinin öncelikli görevi karşılanabilir bir bedel ile sürekli ve kaliteli bir su ve çevre sağlığı hizmeti temin etmek ve kent selleri riskini azaltmaktır. Bunun da öncelikli ve gerek şartı; rasyonel- dinamik planlamalar yapılması ve uygulanmasıdır. Bu planların yapılmaması veya çeşitli nedenlerle uygulan(a)maması yakın gelecekte metropollerimizin su yönetimlerini özellikle içme ve kullanma suyu temini açısından istenmeyen kararlar almaya zorlayabilir. Bu kararlar bu kentlerimizin bütçe dengelerini zorlayarak diğer gerekli yatırımları engelleyebilir. Kentleri pahalı deniz suyu arıtımı teknolojilerine, ambalajlı suya ve/veya çok daha pahalı şebeke suyuna mahkûm edebilir. Ankara ve İstanbul’un su yönetimlerinin orta ve uzun vadede çevre duyarlılığı içinde, karşılanabilir fiyatla kaliteli su ve çevre sağlığı hizmeti verebilmesi ancak mevcut riskleri görüp önlem alabilmesi ile mümkün olacaktır.”

 
YENİMAHALLE BELEDİYESPOR SEZONU ACTI
 
Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi desteğiyle “Kadın Kooperatifleri Çalıştayı” düzenlendi
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
“Ulusal Su Planı, havza sınırlarıyla örtüşecek idari bir yapı öneriyor”
SU Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, Ulusal Su Planı’nda ...
Tokat mutfağı ‘uluslararası akademi’ oldu
BAŞTEK Tokatlılar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği, Tokat Mutfağı kültürünü, ...
TZOB Başkanı Bayraktar’dan Belediyelere çadır kirası tepkisi
TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TZOB ...
 
DONDURMANIN EN ÖZELİ NEFİS BİR LEZZET
DAĞLARDAN toplanan kar ile bal ve meyve parçacıklarını kararak dondurmanın ...
Birleşik Kamu-İş üyeleri Çalışma Bakanlığı önünde TİS taleplerini yineledi
BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu, 1 Ağustos tarihinde başlayan Toplu İş ...
“Gelir vergisi, stopaj ve SGK primlerinde düzenlemeye gidilmeli”
HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı mobilya, kâğıt ve ağaç sektöründe örgütlü ...
 
Ankaragücü “Yiğiner ile devam” dedi
BAŞKENT’İN köklü ekibi MKE Ankaragücü, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nı ...
MEB Coğrafi Bilgi Sistemi ile eğitimde veriye dayalı yönetim dönemi
MİLLİ Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) tanıtım toplantısı, ...
Su Politikaları Derneği “Ulusal Su Planımızı” masaya yatırdı
SU Politikaları Derneği (SPD) 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılan Geleneksel ...
 
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
AYHAN DEMİR
AYHAN DEMİR
İklim Krizi, Ülkeleri En Fazla Etkileyen Sorunların Başında Geliyor
AHU TÜZÜN DEMİRDAMAR
AHU TÜZÜN DEMİRDAMAR
Her Öğrenci Farklı, Tek ve Eşsizdir
HAKAN KOÇ
HAKAN KOÇ
Müstahak!
MUSTAFA AYDEMİR
MUSTAFA AYDEMİR
Ezan Okumak Sanattır
AHSEN ARAL UYAR
AHSEN ARAL UYAR
Yine Bir Köstebek
FERDA HEKİMCİ
FERDA HEKİMCİ
“Yerli Malı” mı, yoksa yurda sahip olmak mı? (1)
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri