Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji Videolar
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu:  “Resmi enflasyon ile emekçi enflasyonu arasında ciddi uçurum var”
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: “Resmi enflasyon ile emekçi enflasyonu arasında ciddi uçurum var”
“Türkiye’nin dış politikasını açık ve net Putin belirliyor”
“Türkiye’nin dış politikasını açık ve net Putin belirliyor”
Restoran, kantin, okul ve hastane gibi yerlerde alerjen gıda bilgisi tüketiciyle paylaşılacak
Restoran, kantin, okul ve hastane gibi yerlerde alerjen gıda bilgisi tüketiciyle paylaşılacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Yerel Medya ile buluştu: “Neredeyse Ekrem Bey yuhalanacaktı, öyle bir ortam yaratıldı”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Yerel Medya ile buluştu: “Neredeyse Ekrem Bey yuhalanacaktı, öyle bir ortam yaratıldı”
HAK-İŞ Başkanı Arslan, Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda konuştu: HAK-İŞ’ten yeni asgari ücret önerisi
HAK-İŞ Başkanı Arslan, Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda konuştu: HAK-İŞ’ten yeni asgari ücret önerisi
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
30 Temmuz 2019 Salı - 10:31

“2020 için ücretlerde yüzde 50 zam ve büyümeden pay bekliyoruz”

BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, Eğitim-İş Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla Perşembe günü başlayacak olan ve kamu emekçilerini yakından ilgilendiren Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“2020 için ücretlerde yüzde 50 zam ve büyümeden pay bekliyoruz”

BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, Eğitim-İş Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla Perşembe günü başlayacak olan ve kamu emekçilerini yakından ilgilendiren Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. “Kamu emekçilerine dayatılan Sözde Toplu İş Sözleşme düzeni tam bir kurmaca ve aldatmacadır.“ diyerek eleştiri getiren Genel Başkan Balık, Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinin; ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. 
“ENFLASYON FARKI HER AY ÜCRETLERE YANSITILMALI VE ÖNCEKİ YILIN BÜYÜME ORANI KADAR REFAH PAYI VERİLMELİ”
Konfederasyon olarak konuya bakış açılarını paylaşan Genel Başkan Balık; “Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu; bu orta oyununda figüran olmak yerine, kamu emekçilerinin sendika özgürlüğü, grev ve toplu sözleşme hakkı, mali ve sosyal hakları için verdiği meşru mücadelesini alanlarda sürdürecektir. Kamu emekçilerinin çok büyük bir kısmı açlık sınırından biraz fazla, ancak yoksulluk sınırının üçte biri kadar maaş ve ücretlerle çalışmaktadır. Kamu emekçileri ve onların emeklilerinin, günden güne eriyen satın alma gücünü koruyabilmesi ve refahını artırabilmesinin tek yolu, taraflarla yapılacak olan Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde, maaş, ücret ve aylıklarda önceki yıllarda yaşanan reel kayıpların giderilmesi ve refah artışından da pay verilmesiyle mümkün olacaktır. 2017 yılında yapılan ve 2018-2019 yıllarını kapsayan Sözde Toplu Sözleşme ile 2018 yılında memur maaşlarına birinci altı ay için yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 3,5; 2019 yılının birinci altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için de yüzde 5 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde gerçekleşmesi halinde ise enflasyon farkı ödenmesi benimsenmiştir. Yüzde 4 oranında zam yapılan 2018 yılının ilk altı ayında TÜFE yüzde 9,17 arttığı için ikinci altı ay için 5,17 puanlık enflasyon farkı ödenmemiştir. İkinci altı ayda enflasyon yüzde 10,19 olarak gerçekleştiği için de 2019 yılı başında 6,69 puanlık enflasyon farkı uygulanmıştır. Buna göre 2018-2019 yıllarını kapsayan 4’üncü Dönem Toplu Sözleşmesi döneminde kamu emekçilerinin maaşları 2018 yılında enflasyon farkları da dâhil ortalama yüzde 14,8 oranında arttı. 2019 yılının ilk yarısında ise 2018 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10,73 oranında zam yapıldı. Kamu emekçilerinin maaşlarının 2017 yılının ikinci yarısı ve 2018 yılının ilk yarısına ilişkin enflasyon farklarıyla birlikte toplamda yüzde 14,82 oranında arttığı 2018 yılında yıllık enflasyon ise yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla 2018 yılında kamu çalışanlarının reel ücretleri yüzde 4,6 oranında azaldı. Enflasyon farkının oluştuğu ayda değil altı ay sonra maaş ve ücretlere yansıtılması kamu emekçilerinin satın alma gücünün enflasyona paralel olarak erimesine yol açıyor. Kamu emekçileri enflasyona karşı korumak, enflasyon farkının her ay ücretlere yansıtılması ve yılsonunda da önceki yılın GSHY (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) büyüme oranı kadar refah payı artışı yapmakla sağlanabilir.” ifadelerini kullandı. 
“ÖLÜM VE DOĞUM YARDIMLARI ARTTIRILMALI”
Kamu emekçilerinin maaş zamları belirlenirken enflasyonun temel alınmasına bir son verilmesi gerektiği ve hesap yapılırken büyümeden pay verilmesini istediklerini ifade eden Genel Başkan Balık, Konfederasyon olarak ücret, maaş ve diğer özlük haklarıyla ilgili taleplerini sıraladı. Taleplerin içerisinde 2020 yılı için yüzde 50 üzerinde zam talebi, emekli memurlara çalışmayan eş için aile yardımı ödenmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfı ile Genel İdare Sınıfı Çalışanlarının görev tanımlarının yapılması ve sendikal ayrımcılığa son verilmesi, öne çıkan maddeler olarak yer aldı. Genel Başkan Balık, talepleri şu şekilde sıraladı: “Kamu emekçilerinin 2002 yılından bu yana karşı kaşıya kaldığı kayıplar yüzdelik zamlarla telafi edilemeyecek bir noktaya ulaşmıştır. Kaldı ki kamu emekçilerinin harcanabilir gelirlerinin büyük kısmını ayırdıkları seçilmiş gıda harcamaları son bir yılda yüzde 56 oranında artmıştır. Bu nedenle, emekli aylıklarına da yansıtılabilecek şekilde kamu emekçilerinin ücretlerine 2020 yılı için yüzde 50’nin üzerinde bir zam yapılmalıdır. 2020 yılına ilişkin zam oranları da Orta Vadeli Programında (2021-2024) yer verilecek enflasyon hedefi ve GSYH büyüme hedefinin toplamı kadar bir zam uygulanmalıdır. Enflasyonun ve büyümenin hedeflenenden daha yüksek oranda gerçekleşmesi halinde ise aradaki fark memur maaşlarına 2022 yılında yansıtılmalıdır. Üniversite mezunu tüm memurların ek göstergeleri 3600’e çıkarılmalı, yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarında görev yapanların da ek göstergeden yararlanabilmeleri için 6’ncı dereceye inen tüm kamu emekçilerine ek gösterge ücreti ödenmeli, ek ödemelerin tamamı emekliliğe esas aylığın içinde sayılmalı, emekli memurlara da çalışmayan eşi için aile yardımı ödemesi yapılmalıdır. Kamu emekçilerine, yılda bir defa yıllık izne ayrılırken bir maaş tutarında yıllık izin ikramiyesi ödenmelidir. Kamu çalışanlarına kreş olanağı sağlanmalı ya da günün koşullarına uygun olarak kreş yardımı verilmelidir. 50 ve daha fazla kamu çalışanının olduğu tüm kurumlarda yemekhane kurulması ve daha küçük birimlerde TÜİK gıda endeksine göre güncellenmesi kaydıyla en az günlük 10 Lira yemek ücreti ödenmesi sağlanmalıdır. Ölüm yardımı ödeneği artırılmalıdır. Temmuz 2015’ten bu yana değiştirilmeyen ve birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üç ve sonraki çocuklar için 600 lira olarak uygulanan doğum yardımı ödeneği artırılmalıdır. Çoğul gebelikler de yardım bebek sayısıyla orantılı olarak verilmelidir. Gelir vergisi tarifesinden kaynaklanan kayıplar önlenmelidir. Kamu emekçilerinin yıl boyunca yüzde 15 vergi dilimine sabitlenerek vergi ödemesini ve bunu aşan tutarın ise şirketlere uygulanan düzenli vergi ödemelerinde yapılan indirim oranının uygulanması veya işveren tarafından karşılanmasını istiyoruz. Böylece yıl içerisindeki maaş ve gelir kaybını önlemiş olacaktır. Bulunduğu ilde uzman doktor ve tedavi imkânı bulunmadığından başka ile sevk edilen devlet memurlarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen tedavi yolluğu giderlerinin, yol ücreti + gündelik şeklinde yeniden belirlenerek artırılmalıdır. Kamuda aynı kadro ve unvanlarda çalışanlar arasındaki ücret farklılıkları giderilmeli eşit işe eşit ücret ödenmelidir. 
“ENGELLİ KAMU EMEKÇİLERİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINDAN MUAF TUTULMALI”
Kamu emekçilerinin maaşlarıyla birlikte yapılan tüm ek ödemeler emekliliğe esas alınmalı ve bu tutarlar emekli aylığına da yansıtılmalıdır. Tüm kamu emekçilerine her yıl en az iki defa olmak üzere kıyafet ihtiyacının karşılanmasına yetecek şekilde giyim yardımı yapılmalıdır. Kamuda görevde yükselmelerde, sözlü sınav uygulaması kaldırılarak liyakat esas alınmalıdır. Anayasa’nın çalışma yaşamı ve çalışanların haklarına ilişkin hükümleri, uluslararası sözleşmelere uygun olarak, ayrımsız tüm çalışanlara sendika hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkını içerecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Grev hakkı Anayasal güvenceye alınmalıdır. Sendikaların kuruluş ve işleyişini uluslararası sözleşmelere göre düzenleyen ve yasalarla belirlenen asgari şartların üzerinde, çalışanlar lehinde düzenlemeler yapılmasına olanak sağlayacak Toplu Sözleşme sistemini tanımlayan bir sendikalar ve Toplu Sözleşme Yasası çıkarılmalıdır. Kamu otoritesinin sendikaların kuruluş ve işleyişine Anayasadaki özel sınırlamalar haricinde karışması engellenmelidir. Sendika yönetici ve temsilcilerine güvence verilmeli, sendikal ayrımcılığa yaptırım uygulanmalıdır. Toplu sözleşme yetkisinin tespitinde sendikaların temsil gücünün yanı sıra kamu otoritesi karşısındaki bağımsızlığı da bir ön koşul olmalıdır. Bağımsızlık önceden belirlenmiş objektif kriterlere göre, siyasal etkilerden uzak bağımsız bir organ tarafından değerlendirilmelidir. Arabuluculuk dışında zorunlu tahkim anlamına gelecek hakem heyetlerine yer verilmemelidir. Sendikal ve çalışma yaşamına ilişkin yargıya intikal eden konularda hızlı yargılama sistemi getirilmeli, böylece davaların konusuz kalması veya yargı kararının sonuçsuz kalması önlenmelidir. Kamu emekçilerinin, yaptıkları kamu göreviyle ilgili bir nedenle yargılanmaları durumunda, devletin çalışanına hukuki yardımda bulunması sağlanmalıdır. Kamu işveren vekillerinin hukuka aykırı şekilde idari işlem yaptıklarının yargı kararıyla tespit edilmesi halinde, bu işlemden doğan kamu zararının, işlemi yapan kamu yöneticilerine rücu edilmesinin yolu açılmalıdır. Kamu emekçilerinin lojman ve hizmet evlerinden, eşitlik içinde yararlanması sağlanmalı, kendisine bu konudaki mevzuata göre hizmet evi tahsis edilemeyen personele kira yardımı yapılmalıdır. Tayin, terfi, yer değiştirme ve görev değiştirme konularında mevzuat yeniden düzenlenerek keyfi kararlar ve siyasi kadrolaşma önlenmeli, atama ve terfi işlemlerinde eğitim, kariyer ve liyakati esas alacak bir sistem oluşturulmalıdır. Sendikalara çalışanlarla ilgili her konuda taraf olma ve üyelerini temsil etme olanağı sağlanmalıdır. Yönetsel konularda da sendika temsilcilerinin gözlemci olarak bulunmasına izin verilmelidir. Kamu emekçileri, 4A, 4/B, 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel vb. ayrımlara tabi tutulmamalı, tüm kamu emekçileri aynı statüde istihdam edilmelidir. GİH sınıfında görev yapan tüm kamu emekçilerinin kadro ve kazanılmış hak, aylık derecelerinin unvan farkı gözetmeksizin öğrenim durumlarına göre 1’inci dereceye kadar yükselebilmesi için düzenleme yapılmalıdır. Ortaöğrenim (lise) ve yükseköğrenim mezunu olup hizmetli kadrosunda bulunan engelli kamu emekçileri, görevde yükselme sınavından muaf tutularak istekleri halinde memur kadrolarına atanmalıdır. 
“ASGRİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILMALI”
Yardımcı Hizmetler sınıfı ve Genel İdare Hizmetleri sınıfı kadrolarının görev tanımı yapılarak bu personelin görevi dışında diğer işlerde kullanılması önlenmelidir. Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri sınıfındaki personel kadroları dışında çalıştırılmamalıdır. Sendika hakkından mevzuat gereği veya fiili olarak yararlandırılmayan, hâkim, savcı, askeri personel ve polisin sendika hakkının güvenceye alınmalıdır. Sendikal haklarının kısıtlanmasında uluslararası sözleşmelere aykırı hükümlere yer verilmemelidir. Kamu varlıklarının özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir. Daha önce özelleştirilen kuruluşlardan özelleştirme öncesi hedeflere uygun olmayan şekilde çalışan veya çalışması tamamen durdurulan kuruluşlar, tekrar kamulaştırılarak ekonomiye kazandırılmalı bu yolla istihdam arttırılmalıdır. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Tüm ücretlerin brüt asgari ücret kadar olan kısmı vergiden muaf tutulmalıdır. Bu yolla yaşanacak vergi kaybı servet ve sermaye üzerindeki vergi yükü artırılarak sağlanmalıdır. Kayıt dışı ekonomi kayıt içine alınmalı, kara paraya izin verilmemeli, büyük bölümü vergiden kaçırılmış ya da suçtan elde edilmiş kayıt dışı servetlere, "servet barışı” gibi uygulamalarla af getirmek yerine etkin bir kontrol ve takip sistemi oluşturulmalıdır. Kamu emekçilerinin siyaset yapma ve siyasi partilere üye olma yasağı kaldırılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yetki yasası ile imza koyduğu Birleşmiş Milletler Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile eklerindeki, Avrupa Sosyal Şartı’ndaki ve ILO Sözleşmelerindeki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeli, bu yükümlülükler etkili-örgütlü mekanizmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde takip edilmelidir.”
 

 
Sanki içiyormuş gibi biriktirdiği sigara parasıyla balkan turuna çıktı
 
Gölbaşı’nda “Durakta Matematik” Projesi başlatıldı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Sanki içiyormuş gibi biriktirdiği sigara parasıyla balkan turuna çıktı
Memur emeklisi Hepşen Doğan, üç yıl önce bıraktığı sigara parasını sanki ...
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis’te daha fazla kanun çıkarttık
TBMM Başkanı Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneği üyelerine 27. Dönem ...
Türkiye’nin Ulusal Su Yönetimi Yol Haritası’nda Neler Var?
SU Politikaları Derneği (SPD) Başkanı Dursun Yıldız, Türkiye’nin ulusal ...
 
KESK’li kadınlar: “kapatılan kamu kreşleri yeniden açılmalıdır”
KESK’li kadınlar, düzenledikleri basın toplantısı ile 1 Ağustos’ta başlayacak ...
“Kaş ile Göz arası” şarkılarıyla sezon sonu konseri yaptılar
ANADOLU Halk Müziği Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüren Başkanlıklarını ...
Suyu yeraltında biriktirmek kadar mevcut suyu planlı verimli kullanmak da önemli
SU Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, geçtiğimiz gün haberini ...
 
“Engelliler olarak Meclisin kapısında olacağız”
ENGELLİLER Konfederasuyonu Başkanı Turhan İçli, düzenlenen basın toplantısı ...
Antioksidan arayanların yeni gözdesi ‘MEKSİKA FASULYESİ’
ÜLKEMİZDE fazla bilinmemekle birlikte çok güçlü antioksidan içeren bir ...
Bora Yoltay “Kahpe Bizans” single albümü ile çok konuşulacak
MÜZİSYEN Bora Yoltay, single albümü Kahpe Bizans’ı dinleyicilerin beğenisine sundu.
 
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
SELEN YEDİER
SELEN YEDİER
Gül ile Bülbül
FERDA HEKİMCİ
FERDA HEKİMCİ
Tam “Ekmek Aslanın Ağzından Midesine İnerken...”
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
Reha Erdem’in Kaç Para Kaç Filmi
YİĞİT CANDEMİR
YİĞİT CANDEMİR
Boşluğu Dolduruyorum ve Unutuyorum
AYHAN DEMİR
AYHAN DEMİR
Elektrikli ve Hibrid Otomobil Satışları 2019 Yılında Üç Kat Arttı
AHU TÜZÜN DEMİRDAMAR
AHU TÜZÜN DEMİRDAMAR
Yavaşlamak, Durmak…
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri