Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji Videolar
Başkentte Bale rüzgarı “Romeo ve Juliet” ile esiyor
Başkentte Bale rüzgarı “Romeo ve Juliet” ile esiyor
Sağlık Bakan Yardımcısı Güven:“Başarı oranlarında dünyanın gelişmiş ülkeleri ile aynı düzeydeyiz”
Sağlık Bakan Yardımcısı Güven:“Başarı oranlarında dünyanın gelişmiş ülkeleri ile aynı düzeydeyiz”
Başkentte “İtalyan sanatı” görücüye çıkıyor
Başkentte “İtalyan sanatı” görücüye çıkıyor
STK’lar: “Devlet idaresindeki akıl dışı harcamaların ve savurganlığın son bulmasını istiyoruz”
STK’lar: “Devlet idaresindeki akıl dışı harcamaların ve savurganlığın son bulmasını istiyoruz”
Bir seferde hem Katarakt’tan hem de Astigmat’tan kurtulmak mümkün
Bir seferde hem Katarakt’tan hem de Astigmat’tan kurtulmak mümkün
HABERLER>RÖPORTAJ - ÖZEL HABER
26 Eylül 2018 Çarşamba - 10:32

 “Sağlık Turizm Vizyon Toplantıları” Ankara'da gerçekleştirildi

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA Günümüzde Sağlık Turizm konusunda yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor. Bu çalışmalarla sektör farklı bir yolculuk yapıyor.

 “Sağlık Turizm Vizyon Toplantıları” Ankara da gerçekleştirildi

ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA

Günümüzde Sağlık Turizm konusunda yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor. Bu çalışmalarla sektör farklı bir yolculuk yapıyor. Yurt dışından Hasta nasıl temin edilir? Sağlık turizm acentesi nedir? Sağlık turizminde sigorta ve ödeme yöntemleri nelerdir? Sağlık turizmin de yeni trendler nelerdir? Sağlık turizminde devlet destekleri nelerdir? gibi sorular sektörde yer alan ve sektörden yararlanmak isteyen insanları aklını kurcalıyor. Tüm bu süreçleri doğru yönetebilmek adına 22 Eylül 2018 tarihinde Mövenpick Hotel'de “Sağlık Turizm Vizyon Toplantıları” gerçekleştirildi.

“SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Toplantıda Sağlık Hukuku konusunda bir sunum yapan Üroloji Uzmanı ve Hukukçu Prof. Dr. Ahmet Serel, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde sağlık çok ciddi bir dar boğaz içerisinde. Ülkemizde sağlık hizmeti sunucularının yüzde 90'ının bağlı olduğu yer devlettir. Dolayısıyla devletin gelirleri ne kadar fazlaysa, size vereceği imkân da o kadar oluyor. Pazar gittikçe büyüyor, pastadan pay alanların sayısı gittikçe artıyor ama pastamız büyümüyor. Bu durumda, Türkiye'yi sağlıkta çıkmazdan çıkaracak en önemli yol Sağlık Turizmidir. Alt yapı, insan kaynağı ve teknoloji olarak ciddi bir mesafe kat ettik. Ama bu işi çözmüyor. Bu işin bir hizmet sektörü olması nedeniyle ve insan faktörü olması nedeniyle işin içerisine hukuk da giriyor. Bu konuda maalesef akademi henüz bir faaliyet içerisine giremedi. Bunu şu anda farkeden ülkemizdeki en önemli yapı Sağlık Bakanlığıdır. Sağlık Bakanlığı bu işin farkında 4 sene kadar önce farkına vardı ve hazırlık yaptı.

“HUKUK SAĞLIKTA NERELERDE DEVREYE GİRİYOR?”

Türkiye Sağlık Turizminden kısa ve orta vadede 20 milyar dolar gibi bir para bekliyor. Geçen yılın rakamlarına göre bu işten 6 milyar dolara yakın para kazanmış durumdayız. Gideceğimiz nokta 20 milyar doların da üzerinde olmalıdır. Ama bunun için çok ciddi şekilde hukuki alt yapıyı kurmak gerekiyor. Bakanlık bu işe eğildi, bazı hukukçu hekim arkadaşlarım da duruma müdahil oldu ama yapılan bazı sözleşmelerde hekimlerinve sağlık çalışanlarının aleyhine olabilecek bir takım hükümler tesis edilmeye çalışılmış. Hukuk burada nerede devreye giriyor? Sağlık Turizmi ile ilgili olan alanlar; İdare Hukuku, Medeni Hukuk ve Ceza Hukukudur. Yabancıları ülkemize gelip tedavi olması, hizmet organizasyonunda sorunlar, ihmal gibi bir takım hukuki sorunlarla karşılaşabiliyor. Sağlık çalışanının sorumluluğu söz konusu olduğunda, sağlık çalışanının davranışının meslek ahlâkına ve vicdana uygun olup olmaması öne çıkıyor. Klasik bir söz vardır; Hekimle Hakimin verdiği karar tartışılmaz diye. Hekimin karşısındaki kişiler sağlık konusunda bilgi anlamında ondan daha zayıf konumdadır.

Hekim güçlü olduğu için, zayıf olan kişi bir noktada hekimin vicdanına kalmış olmaktadır. Hekimin vicdanına ya da kurallara aykırı hareket etmesi durumunda da hukuk devreye girecektir. Hekimin yaptığı tıbbi müdahale, tıbbi bir fiildir. Eğer bu tıbbi fiil, bir hukuki sonuç doğuruyorsa, hukuki tıbbi bir fiil olur. Hekim yaptığı ameliyatta bir ihmalde bulunursa, bu artık hukuki bir tıbbi fiile dönüşür. İdare Hukuku yönünde baktığımızda önce idareyi hukuki olarak tanımlamamız gerekir. İdare, kamu gücünü kullanan ya da kamu gücü ayrıcalığına sahip olan tüzel kişiliktir. Dolayısıyla, eğer idarenin bir eyleminden dolayı bir kişi zarar görüyorsa, Anayasamızın 125. maddesine göre bu kişi idareyi bundan sorumlu tutabilmektedir. İdarenin sorumluğunda iki durum söz konusudur; bunlardan biri hizmet kusuru, diğeri de kişisel kusur yani sağlık çalışanının kusurudur. Hizmet kusuru, idarenin kamu hizmetlerini ihtiyaçlara uygun olarak yürütmemesi durumudur. 3 tür hizmet kusuru vardır. Bunlardan ilki sağlık hizmetlerinin kötü organizasyonu ve kötü işleyişi sonucu ortaya çıkan kusurdur.

Örneğin; acil olarak hastaneye ulaştırılması gereken hastadan haberdar olunduğu halde ulaştırılmaması bir idari hizmet kusurudur. İkincisi, hastaya bakımla ilgili uygulamalar sonucu ortaya çıkan kusur. Mesela bir tedavi veya teşhis için hastanede olması gerekli imkânların olmaması, olsa bile eksik ya da bozuk olması durumudur. Üçüncüsü ise hastaya zarar veren tıbbi kusurlu eylemlerdir. Bu kişisel sorumluktan farklıdır. Teşhis hatasından dolayı ameliyatın geç yapılması ile hastanın zarar görmesi buna örnektir. Ya da ameliyat listesindeki sayı ile ameliyathanenin kapasitesinin uyuşmaması. Burada idarenin hizmetle ilgili bir kusuru vardır. Biz sağlık çalışanları hukuk ile yeni tanışmaya başladık. Global dünyada Türkiye kendine bir yer edinmeye çalışıyor ve artık Türkiye sağlık sektörü için açık bir ülke. Sağlıkta şiddetin sadece bize özgü olduğu düşünülür ama bundan 20 yıl önce Fransa'da da bu vardı. Ben asistanken ve eski dönemlerde hastaya ameliyat olacaksın dendiğinde hasta bunu sorgulamazdı.

Şimdi hastalar durumu sorgulayabiliyorlar. İnsanlar artık bu konularda daha bilgili. Bunlar da beraberinde hukuki bilgiyi gerektiriyor. İnsanlar sağlık konusunda da hukuka başvuruyor. Sağlıkla ilgili hukuki kısım, bu konuda eğitim almış kişilerin müdahil olması gereken bir alandır. Türkiye çapında 100 civarında hukukçu hekim var. Bir dernek kurarak da hukuksal faaliyetler yapıyoruz. Bu konuda gidilecek epey yol var.

“ESER SÖZLEŞMESİNİN YAPTIRIMI SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN ÇOK AĞIR”

İdarenin sorumlu dahilindeki bir diğer kusur olan kişisel kusur da; mesela hasta bilgilendirilmiş olmasına rağmen acil bir durumda her türlü imkân olmasına rağmen hekim müdahale etmiyorsa ya da hastalıklı bir kanı bir başkasına veriyorsunuz. İşte bunlar kişinin kendisinden kaynaklanan bir kusurdur. Burada idarenin kusuru da söz konusudur. İdare hukuku ile ilgili olan kısım, günümüzde daha sınırlı görünüyor. Sağlık çalışanlarının en önemli sorumluluğu aslında Medeni Hukuk ve Ceza Hukukudur. Medeni Hukuk'un temelleri Roma Hukukundan gelmektedir. Roma Hukuku günümüz kara Avrupası’nı çok yoğun etkilemiştir. Medeni Hukuk yönünde sağlık çalışanının sorumluluğu konusunda temel prensip bir kimsenin karşı tarafa verdiği zarardan sorumlu olması ve bu sorumluluğun kaynağı olarak da sözleşme ve haksız fiiller gösterilmektedir. Burada ana kriter, kişinin zarar görmesidir. Bu zarar, kişilik değerleri yönünden de olabilir, mal varlığı yönünden de olabilir.

Sözleşme, birden fazla kişinin ki burada tüzel kişilikler de söz konusudur, bir hukuki sonuç meydana getirmek üzere karşılıklı uygun irade beyanında bulunmalarıdır. Hekimle hasta arasındaki sözleşme 3 sözleşme vardır. Bunlardan ilki Hizmet-İş sözleşmesidir. Bunda Hekim işçi olabilir, sağlık hizmeti alan kişi iş veren olabilir. İkincisi eser sözleşmesidir.  Hekimin yaptığı tedavinin sonucunu garanti etmesidir. Bu daha ziyade estetik cerrahide, ortopedide protez cerrahisinde, diş hekimliği uygulamalarında kullanılır. Eser sözleşmesinin sonuçları çok ağırdır. Eser sözleşmesinde siz, bir sonucu garanti ediyorsunuz. Yani bir estetik cerrahın talep edilen burnu istenildiği gibi yapmaması durumunda bu sözleşmeye aykırı hareket etmiş olur. Eğer estetik müdahalenin tıbbi zorunluluktan kaynaklandığı ispat edilebiliyorsa, o zaman iş değişir. Eser sözleşmesinde ayrıca muhakkak bir ücret söz konusudur. Hizmet alan kişi, eserin meydana gelmesi karşılığında muhakkak hekime bir ücret öder. Vekalet sözleşmesi hükümleri devreye girer. Vekalet sözleşmesinde vekil, burada hekimdir. Vekalet veren de hastadır. Burada hekim müvekkildir yani hastanın aldığı tedavinin sonucunu garanti etmez. Günümüzde hekimlik uygulamalarının yüzde 90'ında vekalet sözleşmesi kullanılır. Vekalet sözleşmesinin hükümleri, eser sözleşmesine göre daha hafiftir. Burada hekim, gerekli uygulamayı yaptığını ispat ettiği sürece, sorumluluktan kurtulmaktadır. Vekalet sözleşmesinde ücret ödenmesi şart değildir. Haksız fiil konusu da önemlidir. Bir kişinin hukuka aykırı bir eylemi nedeniyle karşı tarafta bir zarar meydana getirmesidir. Hukuka aykırılık, yazılı mevzuat ya da yazısız kurallara aykırı hareket etmektir. İşte bunların herhangi birisine aykırı hareket etmek durumudur. Haksız fiilin olabilmesi için bazı şartlar vardır. Bir kere hukuka aykırı bir davranış olacak ve bunun yüzünden karşı tarafta bir zarar oluşacak. Bu davranışın kusur ve ihmali de olması gerekiyor. İhmal ve kusur da bu davranışa sebep olursa haksız fiil olur. Diğer şart da bu zarar ile haksız fiil arasında bir sebep sonuç olmasıdır. Yani nedensellik bağı olması gerekir. Sözleşmesel bir ilişkide karşı taraf bu zarardan sorumlu olmadığını ispat etmekle yükümlüdür. Haksız fiilde ise, tam tersi olarak zarar veren kişi zararın oluşmadığını ispat etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla sözleşmesel sorumluluk, zarar gören açısından daha elverişlidir. Haksız fiilde zaman aşımı süresi 2 yıldır ama sözleşmesel sorumlulukta zaman aşımı süresi 10 yıldır.

“CEZA HUKUKUNDA KASIT VE İHMAL KAYNAKLI EYLEMLER YER ALIYOR”

Diğer bir önemli konu da Ceza Hukukudur. Ceza Hukukunda artık sağlık çalışanının kasten, taksirle, dikkatsizlik veya tedbirsizlikle  bir zarar vermesi söz konusudur. Burada olay kamu hukukunu da ilgilendirmektedir. Ceza Hukuku yönünden alınacak cezalar, hapis cezasına kadar gidebilmektedir. Kasıt, bilerek bir zararlı sonucun doğmasına sebep olmaktır. İhmal ya da taksir denilen durum, olumsuz sonucun doğmasını istemediğiniz halde olumsuz sonuca neden olmaktır. Hekimin cezai sorumluluğunu doğuran sonuçlara baktığımızda da hekimlik uygulaması sonucundaki teknik hatalar burada yer alır. Teşhis ve tedavi hatasından dolayı, mal ve can kaybına sebep olmak, reçete yazımında alışkanlık yapabilecek ilaçların verilmesine dikkat etmemek, kas transvizyonu sırasında yapılabilecek hatalar bunlara örnektir. Bir de teknik dışı hatalar vardır. Buna çok sık rastlıyoruz. Hatta Giresun’da bir hekim arkadaşımız hiçbir suçu yokken açığa alınmıştı. Çünkü kendisine usulsüz bir reçete yazılması teklifinde bulunuluyor. Hekim hastayı görmeden reçete yazamaz ya da gerçek dışı rapor veremez. Bunlar resmi belgede sahtecilik suçudur ve Ceza Hukuku yönünden çok ciddi cezaları vardır. Gerekçesiz ve keyfi olarak hastanın tedavisini yarıda bırakmak da suçtur. Gerekli olduğu durumlarda hastanın yazılı onayını akmamak durumu da çok önemli bir suçtur. Sağlık personelini ilgilen davalarda en önemli eksiklik budur. Bu konuya sağlık çalışanları gerekli önemi vermemektedir. Muayene sırasında hastaya zarar vermek, hatalı eylemde bulunmak ve hatta ölüme sebebiyet vermeleri halinde de yine Ceza Hukuku devreye girmektedir.

“SAĞLIK TURİZMİ KONUSUNDA MEVZUAT YOK”

Sağlık Turizmi konusunda sağlık hizmeti alan ile sağlık hizmeti veren arasında bir sözleşmesel ilişki kurulur. Bu sözleşmesel ilişkide çıkabilecek hukuki sorunların çözümü için iki taraf anlaşabilir. Örneğin; Almanya'dan bir hasta Türkiye'ye gelerek göz ameliyatı olacak. Bir hekim ya da hastane ile anlaştı. İki taraf arasında bir hukuki sorun çıktığında, Alman Mahkemeleri yetkili kılınabilir ya da Türk Mahkemeleri yetkili kılınabilir. Bu karşılıklı anlaşma ile olur ama eğer böyle bir anlaşma yoksa, bizim 2007 yılında çıkan “Milletlerarası Özel Usul Hukuku Uygulamaları Kanunu”na bakılır. Alman vatandaşının Türkiye'deki ameliyatı sırasında başına bir iş geldiğinde, bir yetki anlaşması yapılmamışsa, Türk Mahkemleri yetkili olur. Bu konuda sıkıntılar, Sağlık Turizmi hususunda bir mevzuat olmamasından kaynaklanıyor.”

 
Özel öğrencilerden anlamlı ziyaret
 
Kent Konseyi Gönüllü Meclisi kuruldu
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Çayyolu’nda dünya standartlarında anaokulu: “Happy Montessori Kids”
M. UMUT KARAKÜLAH / ANKARA   DÜNYADAKİ en değerli varlığımız olan ...
Başkent'te Kadın Yazarlar Haftası'nın 2.si düzenleniyor
BEGÜM ARSLAN / ANKARA AYİZİ Kitap ve Çankaya Belediyesi'nin birlikte ...
Harleyciler Başkent Ankara’da gazilerle buluştu
ERTUĞRUL GAZİ SÜRENKÖK / ANKARA TÜRKİYE’NİN dört bir yanından gelen ...
 
Ankara’da “Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor” Paneli düzenlendi
BEGÜM ARSLAN / ANKARA İSTANBUL Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi ...
Şiddetsiz toplum Derneği’nden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya “Barış Mektubu”
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA ŞİDDETİZ Toplum Derneği, 24 Eylül 2018 tarihinde, ...
Ankara Büyükşehir Belediyesi "yedek parça" alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi "yedek parça" alacak
 
Elele Geleceğe Yaz Kampı ile çocuklar Çin kültürünü tanıdı
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA HUAWEI Türkiye tarafından Türkiye ve Çin ...
Gönüllerinden gelenleri nakşettiler
M. UMUT KARAKÜLAH / ANKARA GEÇTİĞİMİZ hafta Taurus AVM, çok ...
Başkent'te E-İhracat ve E-Ticaret konuşuldu
ALPER ŞAŞMAZ / ANKARA TÜRKİYE Teknoloji Buluşmaları, Ankara ayağı ...
 
ZAFER GAZETESİ
YAZARLAR
SELEN YEDİER
SELEN YEDİER
Gelecekte Dünyaya Uyum Sağlayabilecek 5 Meslek
FERDA HEKİMCİ
FERDA HEKİMCİ
Başkent’in Boğalgazı (!)
YİĞİT CANDEMİR
YİĞİT CANDEMİR
Ortalama Bilinmezlik
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
FATMA GÜL ÖZDOĞAN
Asghar Farhadi’nin The Salesman Filmi
AYHAN DEMİR
AYHAN DEMİR
İzinsiz Fotoğraf ve Görüntüye Kokartlı Önlem
A. NAZ SÜRENKÖK
A. NAZ SÜRENKÖK
10 Ekim “Dünya Ruh Sağlığı Günü”
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
Ana Sayfa Röportaj - özel Haber Yerel Gündem Yaşam Spor Magazin Eğitim Sağlık Teknoloji
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri